22. november

Avis-Bok-og Papirfunksjonærenes forening i Oslo ble stiftet 22. november 1907.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek