23. november

23. november 1927 utkom Arbeidermagasinets første nummer. Under krigen skiftet det navn til Magasinet for alle. Fra 1932 var Nils Johan Rud knyttet til bladet, først som redaksjonssekretær og senere som redaktør helt fram til det gikk inn i 1970. Flere kjente forfattere som Arne Skouen, Tor Jonsson, Aksel Sandemose og Olaf Bull var knyttet til bladet. Arbeidermagasinet hadde også en rekke dyktige tegnere, blant andre Borghild Rud, Kaare Espolin Johnson og Olav og Trygve Mosebekk.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek