25. november

25. november 1955 gikk Transportarbeiderforbundet til streik på grunn av arbeidsgivernes steile holdning i forhandlingene om den nye tariffen for sjø- og landtransporten for det sørlige Norge. Etter bare et par dagers konflikt ble partene innkalt til Riksmeglingsmannen, og ti dager senere ble det lagt fram et meglingsforslag som begge godtok. Resultatet av meglingen ble reallønnsvekst for alle som var omfattet av den nye tariffavtalen. Bildet viser streikemøte innkalt av Oslo bryggearbeideres forening i ventehallen i losjebygningen på Grev Wedels plass.
For mer informasjon, se: http://www.arbark.no/Utstilling/transport_og_kommunikasjon/Tr0206.htm

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

 

 
ody>