26. november

Tegning fra Arbeiderbladet 26. november 1925 i anledning kommunevalget i Oslo.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek