28. november

I 1921 brøt en rekke medlemmer ut av Arbeiderpartiet og dannet Norges socialdemokratiske Arbeiderparti. Årsaken var Arbeiderpartiets medlemskap i Den kommunistiske Internasjonale (Komintern). I 1927 gikk partiet tilbake til Arbeiderpartiet. Bildet viser Norges socialdemokratiske Arbeiderpartis landsstyremøte 27. og 28. november 1926.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside




©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek