30. november

30. november 1922 vedtok Den tredje internasjonales (Kominterns) fjerde verdenskongress å stifte et "internasjonalt og revolusjonært Røde Kors". Organisasjonen fikk navnet Internationale Rote Hilfe (IRH). Året etter ble det opprettet en norsk seksjon, kalt Norges Røde Hjelp, drevet av Norges Kommunistiske Parti (NKP). Norges Røde Hjelp bidro blant annet til kampanjen for frikjennelse av Sacco og Vanzetti i 1927. De to anarkistene ble likevel dømt og henrettet for et bombeattentat de trolig var uskyldige i. (Se også kalenderen for 23. august.)

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek