1. desember

1. desember 1930 ble Arbeidernes Filatelistklubb stiftet i Oslo. I vedtektene § 3 het det: "Medlem kan enhver bli som er faglig eller politisk organisert.". Dette kravet opphørte imidlertid noen år senere. I en periode på 1930-tallet var klubben tilsluttet Filatelistiske Arbeiderinternasjonale i Wien. På 1980-tallet endret klubben navn til Sentrum Filatelistklubb. Bildet er fra et medlemsmøte i 1950.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek