6. desember

Avisen "Arbeidet" i Bergen kom ut med sitt første ordinære nummer 6. desember 1893. Etter partisplittelsen i november 1923 ble avisen overtatt av Norges kommunistiske parti. Den gikk inn i 1949.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek