7. desember

Norsk folkehjelp ble stiftet 7. desember 1939. Det var Spaniahjelpen ved Karl Evang som fremmet forslaget for LOs representantskap. Organisasjonen skulle bygges på to pilarer: Spaniahjelpen og Arbeidersaniteten. Da krigen brøt ut i Finland høsten 1939 ble stiftelsesdatoen framskyndet. På rekordtid samlet Norsk Folkehjelp inn to millioner kroner til Finland. Ved krigsutbruddet i Norge i april 1940 ga de finske myndighetene den ene millionen tilbake, og takket være at Arbeidersaniteten hadde vært aktiv siden 1932, kunne Norsk Folkehjelp raskt mobilisere 14.000 utdannede førstehjelpere. Bildet viser brosjyre fra rundt 1950.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek