8. desember

Samtidig som Folkets Hus i Kristiania ble innviet 8. desember 1907 åpnet Hans Østerholt sin butikk. Den ble etter hvert mest kjent som en bokhandel og eksisterte inn på 1990-tallet med navnet Arbeidernes bok- og papirhandel, men da i en annen bygning på Youngstorget.

For Folkets Hus se vår bildekavalkade og for Hans Østerholt vår kalender for 29. august.

 

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek