9. desember

Rolf Wickstrøm ble født 9. desember 1912 i Kristiania. Han vokste opp i en arbeiderfamilie på Tøyen. I 1935 fikk han jobb som sveiser ved Skabo Jernbanevognfabrikk og i 1940 ble han klubbformann. I forbindelse med den såkalte melkestreiken i 1941 ble han arrestert og dømt til døden ved standrett av den tyske okkupasjonsmakten. Sammen med LO-advokat Viggo Hansteen ble han skutt 10.9.1941.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek