12. desember

Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge (AOF) ble stiftet 12. desember 1931. Det var LO-kongressen samme år som fattet vedtak om en slik organisasjon. LO, DNA og AUF sto bak stiftelsen. Bildet viser Haakon Lie, AOFs første daglige leder.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek