13. desember

Marius Ormestad ble født 13. desember 1874 i Våle i Vestfold. Han utdannet seg til instrumentmaker ved Elektrisk Bureau i Kristiania. I 1898 ble han valgt til formann i Norsk jern- og metallarbeiderforbund og i 1909 til sekretær i Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (nå: LO). Under Ormestads ledelse utviklet forbundet seg til en moderne, slagkraftig organisasjon. Mest epokegjørende var inngåelsen av den første landsomfattende tariffavtalen i 1907. Det var også Ormestad som tok initiativet til opprettelsen av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i 1908. I 1911 ble han ansatt som første direktør i Kristiania Kretssykekasse (senere Oslo Trygdekasse), en stilling han hadde til 1944. Marius Ormestad døde 28.5.1964.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek