16. desember

16. desember 1957 talte statsminister Einar Gerhardsen på NATO-møtet i Paris. I talen stadfestet Gerhardsen den norske basepolitikken og slo fast at det ikke ville bli lagret atomvåpen i Norge i fredstid. Dette brøt med holdningen på møtet og vakte betydelig oppmerksomhet. På bildet ser vi statsminister Einar Gerhardsen, utenriksminister Hallvard Lange og forsvarsminister Nils Handal på Oslo Ø før avreisen med toget til Paris.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek