22. desember

Knut Løfsnes ble født 22. desember 1918 i Namsos. Under andre verdenskrig var han aktiv i motstandsbevegelsen og måtte flykte til Sverige. Etter krigen utdannet han seg til jurist. Fra 1953 var han medarbeider i ukeavisen Orientering, organ for venstresiden i Arbeiderpartiet. Orientering-kretsen ble ekskludert fra Arbeiderpartiet og stiftet i 1961 Sosialistisk Folkeparti. Løfsnes ble partiets første formann og satt fra 1961 til 1969. Siden arbeidet han som jurist fram til pensjonsalderen. Knut Løfsnes døde 5.1.1996.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek