25. desember

Forside av "Arbeiderbarnas jul" 1922. Heftet ble utgitt av Landskomiteen for den kommunistiske barnelagsvirksomhet med Christian Hilt som redaktør.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek