27. desember

Splittelsen av Arbeiderpartiet i november 1923 førte også til splittelse av ungdomsorganisasjonen. Dette gikk ikke fredelig for seg! Det kom til okkupasjon og motokkupasjon av NKUs kontor i Kristiania. Tredje juledag 1923 stormet kommunistene kontoret. Under kampene ble det både brukt pepper og skytevåpen, men angrepet ble slått tilbake. Bildet viser trofeer som ble erobret i slaget.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek