LENKER

Lenker til norske arkivinstitusjoner
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark - oppbevarer materiale etter arbeiderbevegelsen i Telemark
Arkivportalen.no - En søketjeneste på tvers av institusjoners arkivkataloger, i regi av Riksarkivaren, LLP, ABMU og Stiftelsen Asta.
Arkivverket - Riksarkivet, åtte statsarkiv, samisk arkiv og andre arkiver, med betydelig materiale om arbeiderbefolkningen
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Lokalhistorisk arkiv i Bergen - oppbevarer materiale etter arbeiderbevegelsen i Bergen
Norsk industriarbeidermuseum (NIA) - oppbevarer materiale etter arbeiderbevegelsen på Rjukan, deler av Telemark og i Norsk Hydro
Oslo byarkiv - Oslo kommunes arkiv, med betydelig materiale om arbeiderbefolkningen
Riksarkivet - oppbevarer arkiver fra offentlige og private virksomheter og personer
Sandefjord arbeiderhistorie - Nettsted laget av Arbeiderbevegelsens i Sandefjord
Vestfoldarkivet - samler inn og bevarer arkiver etter arbeiderbevegelsen i Vestfold
Østfoldmuseene - varierte samlinger om arbeidere i museets ulike avdelinger


Lenker til norske arkiv-og kulturorganisasjoner
Arkivforbundet - (tidligere Landslaget for Lokal og Privatarkiv - LLP). En interesseorganisasjon for arkivinstitusjoner, museum, bibliotek og andre som arbeider med eller er opptatt av arkivspørsmål
International Association of Labour History Institutions (IALHI)
Norsk arkivråd - landets største arkivfaglige interesseorganisasjon
Norsk kulturråd - Direktorat under Kulturdepartementet, forvalter Norsk kulturfond og andre støtteordninger
Arbeidsarven - minne- og historieprosjekter som handler om arbeid


Lenker til norske biblioteker
Nasjonalbiblioteket - Alle Nasjonalbibliotekets databasetjenester
Virtual Library Labour History - tematisk ordnet bibliotek om arbeiderbevegelse og sosialhistorie
Biblioteksøk - nasjonal søketjeneste med informasjon om bøker, elektroniske publikasjoner, lydbøker, noter m.m. i norske bibliotek. Arbarks bibliotekmateriale finnes her.
Oria (tidligere BIBSYS) -Universitetsbibliotekets biblioteksdatabase - søkeverktøy for alle universitetsbibliotekenes bøker, tidskrifter, hovedoppgaver med merLenker til internasjonale arkivorganisasjoner
Arbejdermuseet; Arbejderbevegelsens Bibliotek og Arkiv (København) - vårt søsterarkiv i Danmark
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (Stockholm) - vårt søsterarkiv i Sverige
Arbetarrörelsens bibliotek Arbetarrörelsens bibliotek i Finland
Archivistes sans frontiers / Archivists without borders
Fackföreningsarkivet -Fagforeningsarkivet i Finland
Folkets arkiv - Folkets arkiv i Finland
International Council of Archives (ICA) - den internasjonale arkivorganisasjonen
International Institute of Social History (IISG) -med lenker til utallige institusjoner og ressurser på vårt fagfelt


Lenker til norske museer
Digitalt museum - den nasjonale portalen for visning av museumsgjenstander
Nettverk for industrimuseer - Norsk nettsted for industrimuseer
Norsk oljemuseum - viser utstillinger og bevarer materiale om arbeidsforhold i norsk petroleumindustri
Norsk teknisk museum
Norsk trikotasjemuseum
Oslo museum - etablerer og driver Arbeidermuseet i Oslo
Norsk industriarbeidermuseum (NIA) - viser utstillinger etter arbeiderbevegelsen på Rjukan, deler av Telemark og i Norsk Hydro


Lenker til internasjonale museer
Arbejdermuseet - Arbejdermuseet i København
Arbetararkivet - Arbeiderarkivet i Finland
Arbetets museum - Museum om arbeid, i vid forstand, i Norrköping
Europeana - europeisk nettsted for digitalisert kulturarv
Labour history museum - Social History Portal - IALHI-nettverkets digitale museum
People’s HistoryMuseum
- Demokrati og -folkebevegelsenes museum i Manchester Worklab-nettverket - internasjonal organisasjon for arbeidermuseer med mer


Lenker til norske og nordiske fotoinstitusjoner
Det danske kunstakademiets konservatorskole
Preuss Fotomuseum - det nasjonale museum for fotografi og senter for fotokonservering
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design - et av de fremste sentrene for fotografi i Norge
Oslobilder.noLenker til faglige og politiske organisasjoner
Arbeiderpartiet - APs hjemmesider
The European Trade Union Institute - Det Europeiske Fagforeningsinstituttet
Faglig vev - diverse lenker til norsk og internasjonal fagbevegelse og lignende
Fri fagbevegelse - LOs nettsted for fagorganiserte
Global Unions - internasjonal fagbevegelse
International Labour Solidarity - hjemmeside for internasjonal faglig solidaritet
LabourStart - daglig oppdatert informasjon om internasjonal arbeiderbevegelse
Landsorganisasjonen i Norge - LOs hjemmesider, med lenker til de tilsluttede forbund
Norsk LabourStart - daglig oppdatert informasjon om norsk og internasjonal arbeiderbevegelse
Rødt - partiet Rødts hjemmesider
Sosialistisk Venstreparti - SVs hjemmesider© www.arbark.no