ARBARK - MEDARBEIDERE
 

       
  MEDARBEIDERE TELEFON E-POST
       
  Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

+47 22 69 33 00

post@arbark.no
       
  Veiledning/lesesal/utlån +47 95 36 90 62  
       
       
  Administrasjon/ledelse    
  Frank Meyer, daglig leder

+47 93 01 36 91

frank.meyerarbark.no
       
  Ole Martin Rønning, nestleder +47 99 61 85 93 ole.martin.ronningarbark.no
       
  Tove J. Fjeld, kontorsekretær

+47 22 69 33 00

tove.fjeldarbark.no
       
       
  Veiledning/lesesal/utlån
+47 95 36 90 62 lesesalarbark.no
  Ingrid Løken Jørgensen   ingrid.loken.jorgensenarbark.no
  Kjersti Åberg   kjersti.aabergarbark.no
       
  Øvrige medarbeidere    
  Martin Ellingsrud +47 41 45 40 16 martin.ellingsrudarbark.no
  Inger Eriksen +47 95 18 52 46 inger.eriksenarbark.no
  Stig A. Hansen (i permisjon)
  Trond Henriksen +47 95 19 86 12 trond.henriksenarbark.no
  Harald Hjønnevåg +47 41 46 38 27 harald.hjonnevagarbark.no
  Miriam Idehen +47 95 42 49 15 miriam.idehenarbark.no
  Tor Are Johansen +47 95 18 97 81 tor.are.johansenarbark.no
  Dag Jostein Juvkam +47 95 33 77 54 dag.juvkamarbark.no
  Jorunn Pedersen +47 95 41 55 89 jorunn.pedersenarbark.no
  Sølvi Bennett Moen +47 95 41 27 89 solvi.bennett.moenarbark.no
  Jonas Nilsson +47 95 30 94 56 jonas.nilssonarbark.no
  Max Tønnesen +47 95 41 04 36 max.tonnesenarbark.no
       
       
       
       
       
       
 


© www.arbark.no