ARBARK - MEDARBEIDERE
 

       
  MEDARBEIDERE TELEFON E-POST
       
  Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: +47 22 69 33 00 post@arbark.no
       
  Veiledning/lesesal/utlån: +47 95 36 90 62  
       
  Administrasjon/ledelse    
  Ole Martin Rønning, daglig leder

+47 99 61 85 93 ole.martin.ronningarbark.no
  Tove J. Fjeld, kontorsekretær +47 22 69 33 00 tove.fjeldarbark.no
       
  Veiledning/lesesal/utlån:
+47 95 36 90 62 lesesalarbark.no
  Kjersti Åberg   kjersti.aabergarbark.no
  Hilde Aase   hilde.aasearbark.no
       
  Øvrige medarbeidere    
  Marina Durovic-Andic +47 41 46 38 27 marina.durovic.andicarbark.no
  Martin Ellingsrud +47 41 45 40 16 martin.ellingsrudarbark.no
  Inger Eriksen +47 95 18 52 46 inger.eriksenarbark.no
  Pernille Fjoran +47 95 36 27 41 pernille.fjoranarbark.no
  Odd-Rune Hansen +47 95 36 71 18 odd.rune.hansenarbark.no
  Stig A. Hansen +47 95 30 92 85 stig-audun.hansenarbark.no
  Trond Henriksen +47 95 19 86 12 trond.henriksenarbark.no
  Miriam Idehen +47 95 42 49 15 miriam.idehenarbark.no
  Johanne Jensen Skeie +47 46 95 42 20 johanne.skeiearbark.no
  Tor Are Johansen +47 40 28 05 35 tor.are.johansenarbark.no
  Dag Jostein Juvkam +47 95 33 77 54 dag.juvkamarbark.no
  Jorunn Pedersen +47 95 41 55 89 jorunn.pedersenarbark.no
  Sølvi Bennett Moen +47 95 41 27 89 solvi.bennett.moenarbark.no
  Jonas Nilsson +47 95 30 94 56 jonas.nilssonarbark.no
  Max Tønnesen +47 95 41 04 36 max.tonnesenarbark.no
       
       
       
       
       
       
 


© www.arbark.no