Nyhetsarkiv 2011-2013LO-kongressen i 1923 og vedtaket om industriforbund

LO-kongressen vedtok i 1923 å endre forbundsstrukturen. Alle arbeiderne på en arbeidsplass skulle være medlem av samme forbund. Ved en omlegging fra fagforbund til industriforbund skulle fagegoisme erstattes med klassebevissthet og solidaritet. Veien fram mot vedtaket hadde vært lang og komplisert – og gjennomføringen ble ikke stort enklere…

Les mer her

Publisert 15.12.2013


Fernanda Nissen - biografi

Mari Jonassen har skrevet boka "Fernanda Nissen - Kjærlighet og arbeid"

Les vårt intervju med forfatteren herPublisert 20.12.2013


Dagfin Rimestad

Dagfin Rimestad ville ha fylt 100 år 25. November 2013

Les mer her
Publisert 25.11.2013


GEVINSTEN LIGGER I ÅPENHETEN - AKANs historie

Tor Are Johansen har skrevet historien om AKANs 50 første år.

Les mer her
Publisert 25.10.2013


Halvdan Koht - biografi

Krigen hadde brutt ut i september, og det var nok å henge fingrene i for den som var utenriksminister i en nøytral småstat. Skulle Koht makte å holde Norge utenfor krigen, eller ville skjebnen innhente ham og landet? Tiden ville vise.

Les med om Åsmund Svendsens Koht-biografi i vårt intervju med forfatteren her

Publisert 28.08.2013Kvinnestemmerett

11.juni 2013 er det 100 år siden Stortinget vedtok lovendringen som ga kvinner stemmerett. Den borgerlige Kvinnesaksforeningen ble stiftet i 1884, men arbeiderbevegelsen var like tidlig ute med et organisert fellesskap: I arbeidersamfunnene, og i de tidlige fagforeningene rundt 1880, kunne kvinner delta.

Da Christian Holtermann Knudsen stiftet Den socialdemokratiske forening i 1885, kunne både kvinner og menn bli medlemmer. Se mer her

Publisert 15.06.2013


LO-kongressene

I forbindelse med årets Lo-kongress legger vi ut en bildeserie om alle kongressene gjennom historien. se bildeserien her

Publisert 10.05.2013Nye nettsider

Arbark publiserer nettsider med ny layout. Her får du mulighet til å søke i alle tre samlingene: arkiv,bibliotek og foto. Hele arkivsamllngøn er søkbar, og så godt som alle bøkene. Vi har lagt ut et utvalg futografier - inkludert fotografier av plakatene - som du også kan søke på. Utvalget vil stadig utvides, og er det noe du ikke finner, kan du ta kontakt med oss. I tillegg III de utvidete søkemulIghetene, presenterer vi nå også kilder i fulltekst -"Digitale dokumenter". På de nye hjemmesidene finner du nå også elektroniske utgaver av artiklene i årboka vår, Arbeiderhistorie, tilbake til 1998. Også her arbeider vi med å legge ut ftere artikler.

Publisert 30.04.2013

Arkivdagen 2012
- Møteplasser i byen

Lørdag 17. november arrangerer arkivene i Oslo Arkivdagen på Litteraturhuset med tema ''møteplasser''. Det blir visning av en gammel arbeiderfilm, foredrag, musikalske innslag og byvandring til kjente møteplasser i Oslo.


Alle har sine møteplasser, både formelle og uformelle: Studentene har sine foreninger og kafeer, politikerne har Stortingets korridorer og vandrehall. Vi har offentlige rom ? parker, torg og gatehjørner. Møtestedene i byen er mange og mangfoldige, og i arkivene finner du materiale om hvor, hvordan og hvorfor mennesker møtes i norske byer og lokalsamfunn.
Les mer her.

Publisert 13.11.2012Arbeiderhistorie 2012 - Nyliberalisme, STASI og arbeiderbevegelsens historie

"Arbeiderhistorie", årboka til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo, er denne høsten et temanummer om nyliberalisme og arbeidsliv.


Les mer her.Publisert 15.10.2012Arbeiderpartiet 125 år

Arbeiderpartiet er 125 år Arbeiderpartiet er 125 år. Partiet ble stiftet i Arendal 21. august 1887 og fikk i følge referatet navnet Det forenede norske Arbeiderparti. "Forenede" skulle bety at alle landets "virkelige arbeiderforeninger", inkludert fagforeninger, skulle "sammensluttes ved en sentralisert hovedledelse."

Arbark gratulerer med jubileet!

Publisert 21.08.2012


Sandefjord arbeiderhistorie - nytt nettsted

Arbeiderbevegelsen i Sandefjord har laget en ny flott historisk nettside:
www.sandefjordarbeiderhistorie.no

Publisert 10.05.2012


50 år siden den første EEC-kampen

Typografistreiken Den første store demonstrasjonen fant sted i Oslo 6. mars 1962. Samme dag begynte Stortinget behandlingen av en endring i Grunnlovens paragraf 93 som ville åpne adgang for tilknytning til EEC.

Les mer her.

Publisert 19.04.2012


Typografstreiken i 1889

Typografistreiken Den 2. mars 1889 gikk typografene i Kristiania til streik. Konflikten ble bitter og langvarig. De streikende ble beskyldt for å rasere trykkerier og for å angripe streikebrytere, mens Amandus Schibsted i Aftenposten ble beskyldt for å utstyre streikebryterne sine med revolvere. Etter fire måneders konflikt gikk typografene på et sviende nederlag. Og Aftenposten ble stengt for fagorganiserte i ti år framover.
Les mer her.

Publisert 02.03.2012


Sigurd Evensmo

14. februar 2012 er det 100 år siden journalisten, forfatteren, politikeren, motstandsmannen, filmkritikeren og redaktøren Sigurd Evensmo ble født. Mest kjent er han kanskje som forfatter av suksessromanen Englandsfarere, som ble filmatisert, og som redaktør og skribent i Orientering. Les mer her


Publisert 13.02.2012


Arbark på Norges dokumentarv

Norges Dokumentarv - Arbark Det er nå etablert et norsk Memory of the World-register. Registeret er en del av UNESCOs virksomhet, og utarbeidet av Den norske UNESCO-komiteen og Norsk Kulturråd. Hensikten er å ta vare på og synliggjøre en unik og uerstattelig dokumentarv. Fra før eksisterer en internasjonal dokumentarvliste hvor Norge er presentert med tre dokumenter. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er representert på den norske listen med tre dokumenter/dokumentsamlinger: LOs stiftelsesprotokoll fra 1899, Hovedavtalen av 1935 og Arbeiderpartiets brosjyresamling 1896-1997.
Se mer her.

Publisert 08.02.2012


Krigen som skapte et bibliotek

Det er i år 75 år siden den spanske borgerkrigen brøt ut. Litteraturen om borgerkrigen er spennede og omfattende noe som har inspirert Jo Stein Moen og Rolf Sæther til å skrive boka "Krigen som skapte et bibliotek: bibliografisk essay om den spanske borgerkrigen 1936-1939". Boka presenterer litteraturen og har en meget fyldig litteraturliste. I tillegg inneholder den over hundre unike fotografier tatt av den norske legen Gunnar Finsen. Arbark er utgiver, og du kan kjøpe boka i løssalg hos oss for 120 kr, eller få den tilsendt for 200 kr inkl. porto.


Se også vår nettutstilling om den spanske borgerkrigen her

Publisert 08.12.2011


Fagopposisjonen 100 år 1911-2011

Fagopposisjonen hadde sitt utspring i Trondhjemsresolusjonen, utformet av Martin Tranmæl og vedtatt på møte i Trondheim 19.november 1911. På LO-kongressen i 1910 utgjorde opposisjonen en mindretallsfraksjon og i 1913 ble organisasjonen landsomfattende og formelt stiftet under navnet Den norske fagopposisjon.

Les mer her.Publisert 16.11.2011Arbeiderhistorie 2011 - Arbarks årbok


"Arbeiderhistorie" er årboka til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo. 2011-utgaven er et temanummer om de politiske ungdomsorganisasjonene på venstresida.


Les mer her.Publisert 20.10.2011


Velkommen til Arkivdagen 5 november 2011

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er med på å arrangere årets Arkivdag på Litteraturhuset i Oslo lørdag 5. november.

Arbeiderpartiplakat fra 1936

Årets tema for Arkivdagen er protest. Det vil være foredrag, musikk, utstilling av materiale hentet fra våre samlinger og byvandring.

Programmet finner du på Litteraturhusets hjemmesider.

Se også den felles brosjyren for arrangementet.

Protest og den politiske venstresiden hører sammen, og protesten har drevet verden framover. Arbeiderbevegelsen har vokst fram gjennom protest og kamp mot undertrykking og urettferdighet. Det ene kan ikke skilles fra det andre. Det gjelder alt fra protest mot utbytting i lønns- og arbeidsforhold, kamp mot militarisme og støtte til frigjøringsbevegelser.

Vel møtt!

I resten av landet markeres Arkivdagen uka etter, 12. november. Se denne brosjyren for mer informasjon.


Publisert 19.10.2011


Utøya - Arbeiderungdommens egen øy. En bildeserie 1933 - 1959

Arbeiderhistorie 2008 Arbark vil gi uttrykk for vår dypeste medfølelse til alle som ble rammet av terrorhandlingene fredag 22. juli.
Vi sender en hilsen til AUF som nå skal ta Utøya tilbake som arbeiderungdommens egen øy.

Les mer her.

Publisert 19.08.2011


Maidagen - en utstilling om 1. mai

Les mer om 1. mai her.

Se også vår bildeserie om 1. mai her.

Publisert 26.04.2011

 


Påske og arbeiderne - Bildeserie

Påske Den følgende bildeserien viser hvordan påsken har vært en tid for alvor og fest også for arbeiderne og arbeiderbevegelsen.

Se mer her.

Publisert 11.04.2011Moritz Nachtstern – falskmyntner i Hitlers konsentrasjonsleirer

"Moritz Nachtstern var efter sitt ufrivillige Tysklandsopphold atter i toppform med en morsom sketsj og sanger på 4-5 forskjellige sprog. Tyskerne har trods gode forsøk ikke greid å ta humøret fra den karen," kan vi lese i protokollen fra årsmøtet i Hjemmets trykkeriklubb i januar 1946. Bak denne setningen i protokollen ligger det en ytterst dramatisk historie – historien om hvordan den jødiske stereotypøren Moritz Nachtstern ble arrestert, sendt til konsentrasjonsleirer i Polen, Tyskland og Østerrike, og på mirakuløst vis var en av de få norske jødene som overlevde nazistenes grusomheter, og som etter krigen kunne vende tilbake til Norge og til jobben sin på Hjemmets Trykkeri..

Les mer her.

Publisert 04.04.2011


Exit filmsatsparagrafen

Forbundsstyret i Fellesforbundet har nettopp godkjent en avtale som i praksis innebærer en avvikling av filmsatsparagrafen. Denne paragrafen har siden 1966 regulert betjeningsretten til det tekniske utstyret i aviser og trykkerier. Filmsatsparagrafen har vært et stridstema mellom partene i avisbransjen i en årrekke og særlig etter at en arbeidsrettsdom i 1978 ga typografene enerett til betjening av såkalte skjermterminaler. Dommen medførte blant annet at avisene måtte søke dispensasjon dersom journalistene skulle skrive artiklene sine rett inn i avisenes dataanlegg.

Vil du vite mer om hvordan og hvorfor filmsatsparagrafen kom inn i de grafiske overenskomstene, klikk her.

Publisert 26.03.2011


Norsk Sjømannsforbund 100 år

25. september 2010 et det 100 år siden Norsk Matros- og Fyrbøter-Union ble stiftet. Etter en sammenslutning med stuertenes fagorganisasjon i 1933 ble forbundsnavnet endret til Norsk Sjømannsforbund.

Sjømannsforbundets historie er spekket med dramatiske hendelser og store utfordringer. Storstreiken i 1921, sjøfolkenes innsats under krigen og kampen for arbeidsplasser ved opprettelsen av et norsk internasjonalt skipsregister utgjør tre ulike – men likevel skjellsettende saker i rekken av mange.

Se vår utstilling her.

Publisert 16.09.2011


Flere eldre saker finner du her

© www.arbark.no