9. april 1940 - Arbeiderpresse, krig og sensur
Den hemmelige regnskapsprotokollen

 

I arkivene etter arbeiderbevegelsens organisasjoner og virksomheter finner vi ofte regnskapsbøker; tykke protokoller med linjerte ark hvor inntekter og utgifter er skrevet inn med sirlig håndskrift. I de fleste tilfeller er det lite dramatikk knyttet til regnskapsbøkenes innhold. Men det er enkelte unntak. I arkivmaterialet etter Arbeidernes Pressekontor finnes det en regnskapsprotokoll fra 1930-årene som skjuler en uventet hemmelighet. Protokollen ble våren og sommeren 1940 brukt som kamuflasje for arkivering av meldinger som Pressekontoret hadde sendt ut til landets arbeideraviser.


Dette materialet gir oss et unikt innblikk i hva slags sensurinngrep arbeideravisenes ble utsatt for under den tyske okkupasjonen. Det viser hva slags meldinger avisene ble pålagt å trykke, og vi får i tilegg et inntrykk av hvordan arbeiderpressen – ved hjelp av intern informasjon som ikke måtte komme myndighetene i hende – forsøkte å håndtere den vanskelige situasjonen.


Neste: Forbud mot værmeldinger i avisene…

Den hemmelige protokollen
Forbud mot værmeldinger i avisene…
Okkupasjonsmaktens sensurapparat
Arbeideravisene og pressesensuren
Arrestasjoner i Vestfold Fremtid
Vanskelig balansegang i Fremover
Bergens Arbeiderblad under hardt press 

 ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek