9. april 1940 - Arbeiderpresse, krig og sensur
Arrestasjoner i Vestfold Fremtid

 

Redaktør Sverre Hjertholm i Sandefjordavisen Vestfold Fremtid forsøkte å vri seg unna sensuren. Han klarte ikke å få trykt noen avis den 9. april, og isteden sendte han ut et stensilert ark til alle abonnentene. Her kunne de lese om den foregående nattens hendelser og om hvilke norske byer som var blitt besatt av de tyske styrkene. I de påfølgende dagene kom Vestfold Fremtid ut igjen – men nå med små stensilerte vedlegg som informerte om okkupasjonsmyndighetenes sensur og brakte usensurerte nyheter. Landets nye myndigheter så med ublide øyne på Hjertholms virksomhet. Den 4. juni ble han fengslet i fire uker, og Vestfold Fremtid fikk trykkeforbud like lenge. Hjertholm gjenopptok redaktørvirksomheten da han slapp fri, men allerede den 30. juli ble han nok en gang arrestert, og nå fikk Vestfold Fremtid åtte ukers trykkeforbud. Kort tid etter besluttet avisens styre å legge ned avisen. Vestfold Fremtids stensilerte bilag har blitt betegnet som okkupasjonstidens første illegale avis, og Sverre Hjertholm var den første avisredaktøren som ble arrestert – men langt ifra den siste.Neste: Vanskelig balansegang i Fremover

Den hemmelige protokollen
Forbud mot værmeldinger i avisene…
Okkupasjonsmaktens sensurapparat
Arbeideravisene og pressesensuren
Arrestasjoner i Vestfold Fremtid
Vanskelig balansegang i Fremover
Bergens Arbeiderblad under hardt press

 

 
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek