Arbeiderpartiet i bilder


Ledere


Anders Andersen, 1887-1888
Foto: Ukjent / Arbark


Hans G. Jensen, 1888-1889
Foto: Ukjent / Arbark


Christian Holtermann Knudsen, 1889-1890, 1900-1903, 1911-1918
Foto: Ukjent / Arbark


Carl Jeppesen, 1890-1892, 1894-1897
Foto: Ukjent / Arbark


Ole Georg Gjøsteen, 1892-1893
Foto: Ukjent / Arbark


Gustav Olsen-Berg, 1893-1894
Foto: Ukjent / Arbark


Ludvig Meyer, 1897-1900
Foto: Ukjent / Arbark


Christopher Hornsrud, 1903-1906
Foto: T. Forbech / Arbark


Oscar Nissen, 1906-1911
Foto: Ukjent / Arbark


Kyrre Grepp, 1918-1922
Foto: Ukjent / Arbark


Emil Stang d.y. 1922-1923
Foto: Ukjent / Arbark


Oscar Torp, 1923-1945
Foto: Ukjent / Arbark


Einar Gerhardsen, 1945-1965
Foto: Ukjent / Arbark


Trygve Bratteli, 1965-1975
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / Arbark


Reiulf Steen, 1975-1981
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / Arbark


Gro Harlem Brundtland, 1981-1992
Foto: Sølve Harm / Arbeiderbladet / Arbark


Thorbjørn Jagland, 1992-2002
Foto: gustav P. Jensen / Arbeiderbladet / Arbark


Jens Stoltenberg, 2002-2014
Foto: Arbark


2014-
Foto: Stig-Audun Hansen / Arbark
Til nettutstillingen Arbeiderpartiet i bilder

Se også Arbeiderpartiets informative nettsider om partiets historie og oppbygning her


Publisert 25.01.2021, første gang 21.08.2012.