Arbeiderpartiet i bilder


Regjeringer


Christopher Hornsruds regjering, den første norske arbeiderregjering, 21. januar - 15. februar 1928.
Sittende fra venstre: forsvarsminister Christian Fredrik Monsen, utenriksminister Edvard Bull, statsminister og finansminister Christopher Hornsrud og arbeidsminister Magnus Nilssen. Stående fra venstre: kirke- og undervisningsminister Olav M. K. Steinnes, justisminister Cornelius Holmboe, sosialminister Alfred M. Madsen, landbruksminister Johan Nygaardsvold og handelsminister Anton L. Alvestad.
Foto: Ringens Atelier / ArbarkJohan Nygaardsvolds regjering, 19. mars 1935 - 25. juni 1945.
Fra venstre: finansminister Adolf Indrebø, forsvarsminister Christian Fredrik Monsen, utenriksminister Halvdan Koht, statsminister og arbeidsminister Johan Nygaardsvold, landbruksminister Hans Ystgaard, handelsminister Alfred M. Madsen, sosialminister Kornelius O. P. Bergsvik, kirke- og undervisningsminister Nils Hjelmtveit og justisminister Trygve Lie.
Foto: Ukjent / ArbarkEinar Gerhardsens første regjering, samlingsregjeringen, 25. juni 1945 - 5. november 1945.
Fra venstre: sosialminister Sven Oftedal (Ap), skipsfartminister Tor V. Skjønsberg (Hjemmefronten), konsultativ statsråd Kirsten Hansteen (NKP), arbeidsminister Johan Strand Johansen (NKP), statsminister Einar Gerhardsen (Ap), forsynings- og gjenreisningsminister Egil Offenberg (H), forsvarsminister Oscar Torp (Ap), kirke- og undervisningsminister Kåre Fostervoll (Ap) og konsultativ statsråd Conrad B. Svendsen (Hjemmefronten). De øvrige statsrådene var utenriksminister Trygve Lie, justisminister Johan Cappelen (H), finansminister Gunnar Jahn (V), handelsminister Lars Evensen (Ap), landbruksminister Einar Frogner (Bp) og konsultativ statsråd Hans J. Gabrielsen (V).
Foto: Ukjent / ArbarkEinar Gerhardsens andre regjering, 5. november 1945 - 19. november 1951
Sittende fra venstre: konsultativ statsråd Peder Holt, forsynings- og gjenreisningsminister Oscar Torp, konsultativ statsråd Aaslaug Aasland, statsminister Einar Gerhardsen, landbruksminister Kristian Fjeld og konsultativ statsråd Reidar Carlsen. Stående fra venstre: justisminister Oscar C. Gundersen, finansminister Erik Brofoss, sosialminister Sven Oftedal, forsvarsmininster Jens Christian Hauge, kirke- og undervisningsminister Kåre Fostervoll, utenriksminister Trygve Lie, arbeidsminister Nils Langhelle og handelsminister Lars Evensen
Foto: Ukjent / ArbarkOscar Torps regjering, 19. november 1951 - 22. januar 1955
Fra venstre: industriminister Lars Evensen, handelsminister Erik Brofoss, sosialminister Aaslaug Aasland, landbruksminister Rasmus Nordbø, kommunal- og arbeidsminister Johan Ulrik Olsen, utenriksminister Halvard Lange, statsminister Oscar Torp, kirke- og undervisningsminister Lars Moen, finansminister Trygve Bratteli, samferdselsminister Nils Langehelle og fiskeriminister Peder Holt. Forsvarsminister Jens Christian Hauge er ikke med på bildet.
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / ArbarkEinar Gerhardsens tredje regjering, 22. januar 1955 - 28. august 1963
Bak fra venstre: kirke- og undervisningsminister Birger M. Bergersen, industriminister Gustav Sjaastad, fiskeriminister Nils Lysø, landbruksminister Olav Meisdalshagen, samferdselsminister Kolbjørn Varmann, handelsminister Arne Skaug, forsvarsminister Nils Handal og finansminister Mons Lid. Foran fra venstre: sosialminister Rakel Seweriin, kommunalminister Johan Ulrik Olsen, statsminister Einar Gerhardsen, utenriksminister Halvard Lange og justisminister Jens Christian Hauge.
Foto: Sturlason / ArbarkEinar Gerhardsens fjerde regjering, 25. september 1963 - 12. oktober 1965
Bildet er tatt på toppen av regjeringsbygget før avgangen i 1965. Fra venstre: Lønns- og prisminister Idar Nordstrand (fra januar 1964), landbruksminister Leif Granli, forsvarsminister Gudmund Harlem, kommunal- og arbeidsminister Jens Haugland, familie- og forbrukerminister Aase Bjerkholt, utenriksminister Halvard Lange, statsminister Einar Gerhardsen, sosialminister Olav Gjærevoll, industriminister Trygve Lie (handelsminister fra januar 1964), kirke- og undervisningsminister Helge Sivertsen, justisminister Oscar C. Gundersen, finansminister Andreas Cappelen, fiskeriminister Magnus Andersen, lønns- og prisminister Karl Trasti (industriminister fra januar 1964) og handelsminister Erik Himle (samferdselsminister fra januar 1964). Trygve Bratteli som var samferdselsminister fram til januar 1964, er ikke med på bildet.
Foto: Ukjent / ArbarkTrygve Brattelis første regjering, 17. mars 1971 - 18. oktober 1972
Fra venstre: kommunal- og arbeidsminister Odvar Nordli, familie- og forbrukerminister Inger Louise Valle, kirke- og undervisningsminister Bjartmar Gjerde, industriminister Finn Lied, landbruksminister Thorstein Treholt, finansminister Ragnar Christiansen, justisminister Oddvar Berrefjord, fiskeriminister Knut Hoem, lønns- og prisminister Olav Gjærevoll (verdens første miljøvernminister, fra mai 1972), statsminister Trygve Bratteli, skjult bak står samferdselsminister Reiulf Steen, sosialminister Odd Højdahl, forsvarsminister Alv Fostervoll, utenriksminister Andreas Cappelen og handelsminister Per Kleppe.
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / ArbarkTrygve Brattelis andre regjering, 16. oktober 1973 - 15. januar 1976
Fra venstre: forbruker- og administrasjonsminister Odd Sagør, justisminister Inger Louise Valle, handelsminister Jens Evensen, finansminister Per Kleppe, kirke- og undervisningsminister Bjartmar Gjerde, landbruksminister Thorstein Treholt, sosialminister Sonja Ludvigsen, utenriksminister Knut Frydenlund, forsvarsminister Alv Fostervoll, samferdselsminister Annemarie Lorentzen, kommunal- og arbeidsminister Leif Aune, miljøvernminister Tor Halvorsen, industriminister Ingvald Ulveseth og fiskeriminister Eivind Bolle.
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / ArbarkOdvar Nordlis regjering, 15. januar 1976 - 4. februar 1981
Fra venstre: handelsminister Halvard Bakke, samferdselsminister Ragnar Christiansen, landbruksminister Oskar Øksnes, forbruker- og administrasjonsminister Annemarie Lorentzen, forsvarsminister Rolf Hansen, sosialminister Ruth Ryste, utenriksminister Knut Frydenlund, statsminister Odvar Nordli, fiskeriminister Eivind Bolle, justisminister Inger Louise Valle, kommunal- og arbeidsminister Leif Aune, miljøvernminister Gro Harlem Brundtland, finansminister Per Kleppe, kirke- og undervisningsminister Kjølv Egeland, industriminister Bjartmar Gjerde og statsråd uten portefølje med ansvar for havrett og fiskerigrenser, Jens Evensen.
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / ArbarkGro Harlem Brundtlands første regjering, 4. februar 1981 - 14. oktober 1981
Fra venstre: industriminister Finn Kristensen, landbruksminister Oskar Øksnes, olje- og energiminister Arvid Johanson, samferdselsminister Ronald Bye, justisminister Bjørn Skau, miljøvernminister Rolf Hansen, statsminister Gro Harlem Brundtland, forsvarsminister Thorvald Stoltenberg, forbruker- og administrasjonsminister Sissel Rønbeck, kommunal- og arbeidsminister Harriet Andreassen, handelsminister Kari Gjesteby, statsråd og sjef for Planleggingssekretariatet Per Kleppe, utenriksminister Knut Frydenlund, sosialminister Arne Nilsen, kirke- og undervisningsminister Einar Førde, fiskeriminister Eivind Bolle og finansminister Ulf Sand
Foto: Terje Pedersen / Arbeiderbladet / ArbarkGro Harlem Brundtlands andre regjering, "kvinneregjeringen", 9. mai 1986 - 16. oktober 1989
Fra venstre: kommunal- og arbeidsminister Leif Haraldseth, forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken, samferdselsminister Kjell Borgen, kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl, kulturminister Hallvard Bakke, bistandsminister Vesla Vetlesen, forsvarsminister Johan Jørgen Holst, miljøvernminister Sissel Rønbeck, statsminister Gro Harlem Brundtland, utenriksminister Knut Frydenlund, sosialminister Tove Strand Gerhardsen, industriminister Finn Kristensen, justisminister Helen Bøsterud, handelsminister Kurt Mosbakk og landbruksminister Gunhild Øyangen. Skjult på bildet: Olje- og energiminister Arne Øien, fiskeriminister Bjarne Mørk Eidem og finansminister Gunnar Berge.
Foto: Ukjent / Arbeiderbladet / ArbarkGro Harlem Brundtlands tredje regjering, 3. november 1990 - 25. oktober 1996
Fra venstre: olje- og energiminister Finn Kristensen, miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand Gerhardsen, handel- og skipsfartsminister Eldrid Nordbø, finansminister Sigbjørn Johnsen, fiskeriminister Oddrun Pettersen, forsvarsminister Johan Jørgen Holst, utenriksminister Thorvald Stoltenberg, justisminister Kari Gjesteby (skjult), kommunalminister Kjell Borgen, statsminister Gro Harlem Brundtland, landbruksminister Gunhild Øyangen, familie- og forbrukerminister Matz Sandman, samferdselsminister Kjell Opseth, bistandsminister Grete Faremo, sosialminister Grete Veierød, næringsminister Ole Knapp, kulturminister Åse Kleveland, kirke- utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes.
Foto: Arne Ove Bergo / Arbeiderbladet / ArbarkThorbjørn Jaglands regjering, 25. oktober 1996 - 17. oktober 1997
Fra venstre: fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth, landbruksminister Dag Terje Andersen, samferdselsminister Sissel Rønbeck, miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, sosialminister Hill-Marta Solberg, utenriksminister Bjørn Tore Godal, planleggingsminister Terje Rød-Larsen, statsminister Thorbjørn Jagland, helseminister Gudmund Hernes, nærings- og energiminister Grete Knudsen, finansminister Jens Stoltenberg, næringsminister Grete Faremo, justisminister Anne Holt, bistandsminister Kari Nordheim-Larsen, forsvarsminister Jørgen Kosmo (skjult), barne- og familieminister Sylvia Brustad, kirke- utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal og kulturminister Turid Birkeland. (Foto: Terje Akerhaug)
Foto: Terje Akerhaug / Arbeiderbladet / ArbarkJens Stoltenbergs første regjering, 17. mars 2000 - 19. oktober 2001
Fra venstre i forgrunnen: kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad, forsvarsminister Bjørn Tore Godal, statsminister Jens Stoltenberg, justisminister Hanne Harlem, utenriksminister Thorbjørn Jagland, miljøvernminister Siri Bjerke, næringsminister Grete Knudsen, samferdselsminister Terje Moe Gustavsen og arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo. Øvrige regjeringsmedlemmer: Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, helseminister Tore Tønne, kulturminister Ellen Horn, sosialminister Guri Ingebrigtsen, fiskeriminister Otto Gregussen, bistandsminister Anne Kristin Sydnes, landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen, barne- og familieminister Karita Bekkemellom Orheim, olje- og energiminister Olav Akselsen og kirke- utdannings- og forskningsminister Trond Giske.
Foto: Vidar Ruud / ANB / ArbarkJens Stoltenbergs andre regjering, "den rød-grønne regjeringen", 17. oktober 2002 - 2013
Fra venstre: justisminister Knut Storberget (Ap), fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap), arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap), næringsminister Odd Eriksen (Ap), utdannings- og forskningsminister Øystein Djupedal (SV), landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp), forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), barne- og familieminister Karita Bekkemellem (Ap), finansminister Kristin Halvorsen (SV), statsminister Jens Stoltenberg (Ap), miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV), bistandsminister Erik Solheim (SV), kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp), samferdselminister Liv Signe Navarsete (Sp), kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap), utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) og fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).
Foto: Ukjent / Arbark

Til nettutstillingen Arbeiderpartiet i bilder

Se også Arbeiderpartiets informative nettsider om partiets historie og oppbygning her


Publisert 25.01.2021, første gang 21.08.2012.