Digitalisering av Arbarks samlinger hos Nasjonalbiblioteket


Arbark har de siste årene jobbet med registrering og klargjøring av audiovisuelt materiale som skal digitaliseres hos Nasjonalbibliotekets Senter for kulturarvdigitalisering i Mo i Rana, og nå har vi også sendt fotomateriale til digitalisering.


Placeholder image
Foto: Arbark


Av den rikholdige samlingen vår har vi prioritert minnemateriale (arbeiderminner og intervjuer), opptak fra Arbeiderpartiets landsmøter og andre møter, opptak fra LO og enkelte fagforbund og opptak fra møter i Oslo Arbeidersamfunn. I tillegg har vi lagt vekt på å få digitalisert sårbare formater med antatt kort levetid.


Placeholder image

Foto: Arbark
Placeholder image

Placeholder imageI januar 2021 ble i alt 983 enheter sendt til Mo i Rana. Dette var både kassetter, spolebånd og videobånd i ulike formater. I september 2021 ble 467 enheter sendt til Mo i Rana. Etter ønske fra Nasjonalbiblioteket ble det den gangen bare sendt lydopptak. I juni 2022 ble 445 enheter sendt til Mo i Rana. Det var 173 videobånd (U-matic-format) fra Fellesforbundets arkiv og 272 lydkassetter med opptak fra LO-kongresser, møter i LOs representantskap og landsmøter i Norsk grafisk forbund.


Placeholder image
Foto: Arbark


Fem kasser med analoge lydopptak har kommet i retur fra Nasjonalbiblioteket. Og vi har foreløpig mottatt tre harddisker med digitalisert lydmateriale. Registrering og planlegging av nye forsendelser er i gang. Samtidig jobber vi med planer for tilgjengeliggjøring av vårt unike audiovisuelle materiale.

Arbeiderbladets fotoarkiv er det største fotoarkivet Arbark har, og nå blir deler av det systematisk digitalisert av Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.


Placeholder image
Foto: Arbark


Arbeiderbladets fotoarkiv består av ca. 3,5 millioner bilder, papirpositiver og negativer. I tillegg til et stort arkiv med portretter, finnes pressebilder organisert i ulike tema fra tiden 1945 - ca. 2000. Det er arkivet med portretter på papir som nå er sendt til Mo i Rana for å digitaliseres. Arbark har digitalisert noe av dette allerede, men da bare utvalgte bilder etter forespørsel.

Vi anslår at denne delen av arkivet består av ca. 85 000 fotografier, og de stod oppbevart i 14 metallskap med 4 skuffer i hvert skap. Konvoluttene stod alfabetisk ordnet etter avbildet person, og i løpet av sommeren ble de pakket over i plastkasser som skulle sendes til Mo i Rana.


Placeholder image

Foto: Arbark
Placeholder image

Placeholder imageHver kasse ble merket med et nummer og en følgeseddel, og alt ble registrert i en pakkeliste med oversikt over hva som er i hvilken kasse. Det ble 59 kasser til slutt, og hver kasse veide 25 kilo, så alt i alt snakker vi altså om 1,475 tonn med historie!

Etter en lang reise nordover, ankom de NB i Mo i Rana, hvor de ble mottaksregistrert og fryst i 48 timer, før de ble lagret i påvente av digitalisering. Alle bildene blir skannet i høy oppløsning, og både forsider og baksider av bildene digitaliseres. Det kan være mye informasjon på baksiden av bildet – det er gjerne stemplet med dato for når det stod på trykk i avisen, fotografen kan være kreditert og ekstra informasjon om den avbildede kan også være interessant å få med.


Placeholder image
Foto: Nasjonalbiblioteket
Placeholder image
Foto: Nasjonalbiblioteket
Placeholder image
Foto: Arbark


Når bildene er digitaliserte, vil de sendes tilbake til Arbark for å oppbevares i nye, klimastyrte magasiner. Takket være støtte fra LO, bygger Arbark endelig nye magasiner i kjelleren i Folkets Hus, og her skal foto, arkivmateriale og boksamlingen vår bevares for ettertiden.

De digitaliserte filene langtidsbevares hos NB, og metadata suppleres og registreres videre av våre fotoarkivarer før utvalgte bilder publiseres via digitaltmuseum.no. Etter hvert vil resten av Arbeiderbladets positivarkiv også sendes nordover til digitalisering.

Er du på jakt etter bilder av personer som har vært på trykk i Arbeiderbladet? Fortvil ikke – vi har fremdeles negativarkivet her hos oss! Ta kontakt, så hjelper vi til med letingen.


Les mer om kulturarvdigitaliseringen her: https://abmdig.no/

Tekst: Sølvi Bennett Moen / Tor Are Johansen.


---

Publisert 07.09.2022