Hans-Christian Gabrielsen (1967-2021)


Vi mottok med stor sorg den triste nyheten om LO-leder Hans-Christian Gabrielsens bortgang.
Hans-Christian Gabrielsen var høyt respektert. Hans interesse og støtte betydde mye for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Våre tanker går til familien.

Ole Martin Rønning, daglig leder


Hans-Christian Gabrielsen ble født 27. juli 1967 på Slemmestad i Røyken kommune. Han var LO-leder fra 11. mai 2017 til sin død 9. mars 2021.

Gabrielsen på talerstolen
Foto: Stig-Audun Hansen / Arbark

Yrkesbakgrunn og fagbevegelse

Han tok fagbrev som fagoperatør i treforedling på Tofte Industrier i 1987, hvor han begynte som lærling i 1984. Gabrielsen fortsatte å jobbe som prosessoperatør der til 1995. I Tofte og Hurum Fagforening (avdeling 426 i Fellesforbundet) var han først ungdomstillitsvalgt, så ble han nestleder i 1994 og leder i 1995.


Arne Andersen, Dagfinn Bjerknes, Jostein Sjaavaag og Hans-Christian Gabrielsen på Tofte Industrier.
Foto: Joronn Sagen / Fremtiden / Arbark


Gabrielsen ble ansatt i Fellesforbundet i 1996, og var i fire år knyttet til Forhandlingsavdelingen hvor han jobbet med overenskomstene for treforedling, byggeindustrien og glassbransjen.

Fra 2000 jobbet Gabrielsen i Ledelsessekretariatet i Fellesforbundet, hvor arbeidsoppgavene var konsernfaglige spørsmål nasjonalt og internasjonalt, samt fagligpolitisk arbeid. Han hadde bred internasjonal erfaring og var sentral i Norske Skog da den første globale avtalen i verden innen treforedling ble forhandlet fram. Han ble valgt til 2. nestleder i Fellesforbundet på landsmøtet i 2003, og forbundssekretær i Fellesforbundet i 2011.


Nyvalgt LO-leder på kongressen i mai 2017.
Foto: Håvard Sæbø / LO Media


I 2013 ble Gabrielsen valgt til 2. nestleder i LO og i 2017 ble han valgt som LO-leder. I LO hadde Gabrielsen ansvar for blant annet næringspolitikk, miljø og klima, bedriftsdemokrati og samarbeidet mellom LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Politikk

Hans-Christian Gabrielsen var også politisk engasjert i Arbeiderpartiet, og satt som medlem av Røyken kommunestyre for Arbeiderpartiet fra 1995 til 2003. Han var leder av Røyken Arbeiderparti fra 1999-2001, og ble nestleder i Buskerud Arbeiderparti i 2001. Han var medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet og satt i partiets EU-utvalg.


Hans-Christian Gabrielsen spilte trommer i mange ulike band ved siden av karrieren i fagbevegelsen.
Foto: Sissel M. Rasmussen / LO MediaPublisert 11.03.2021