Christopher Hornsrud

 


Christopher Hornsrud (1859-1960)

 ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

15. november 2009 er det 150 år siden Christopher Hornsrud ble født.

Hornsrud var den første norske sosialisten som kom til å spille en politisk rolle uten å være verken håndverker eller akademiker. Han var politisk aktiv i arbeiderbevegelsen i nesten 80 år. Hornsrud kunne dermed bygge sine standpunkter på impulser fra begivenheter så langt fra hverandre i tid som Pariserkommunen 1871 og Norges NATO-medlemskap 1949. Mest kjent er han likevel for sine 18 dager som Arbeiderpartiets første statsminister i 1928. Les mer om Hornsrud i Store norske leksikon
Neste: STATSMINISTEREN