Christopher Hornsrud

 

STATSMINISTEREN

Christopher Hornsrud var Arbeiderpartiets første statsminister. Ved valget i 1927 ble DNA det største partiet på Stortinget og fikk i oppdrag av kongen å danne regjering. Partiet aksepterte under tvil å danne en mindretallsregjering 28. januar 1928 med Hornsrud både som statsminster og finansminister.


Regjeringen på slottsplassen. Fra v.: Edvard Bull, Alfred Madsen, Johan Nygaardsvold, Olav Steinnes, Anton Alvestad,
Magnus Nilssen, Christopher Hornsrud og Fredrik Monsen.


Etter bare 18 dager ble regjeringen felt på et mistillitsforslag. Stortingsflertallet aksepterte ikke regjeringserklæringen. Den virkelige årsaken til at regjeringen ble felt var likevel Norges Banks misnøye med at den nektet å garantere for bankene under den økonomiske uroen i kjølvannet av regjeringsdannelsen.Regjeringen Hornsrud, den første norske Arbeiderparti-regjering (28. januar - 15. februar 1928)

 

Les mer:
Ivar Arne Roset, Det norske arbeiderparti og Hornsruds regjeringsdannelse i 1928, Oslo 1962
Per Maurseth, Gjennom kriser til makt. Arbeiderbevegelsens historie i Norge, bd 3, Oslo 1987

Neste: FRA VENSTRE TIL ARBEIDERPARTIET

 

©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek