Jern og metallarbeiderforbundet sitt arkiv – 240 hyllemeter med historiePlaceholder image
Foto: Arbark

Norsk jern- og metallarbeiderforbund (NJMF) ble stiftet i 1891. Forbundet inngikk sammen med arbeidsgiverne (Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) og Verkstedforeningen) verkstedoverenskomsten, den første landsomfattende tariffavtalen i Norge, i 1907.Last ned overenskomsten her.
Foto: Arbark


Forbundet organiserte lønnstakere i verksteder, skipsbygging, stål- og jernverk og mekanisk industri. Med andre ord, en betydelig aktør i industri-Norge. NJMF gikk inn i Fellesforbundet i 1988 sammen med flere andre forbund.Placeholder image
Smedavdelingen på Nyland mekaniske verksted i 1905.
Foto: Jens Bryde / Arbark

Når det kommer til selve arkivet, er det endelig ferdigordnet. Arkivet var i mange år i en slags «halvordnet tilstand»; det gikk an å bruke det, men det var langt fra fullstendig ordnet og katalogisert.Placeholder image
Arkivar Marina Durovic-Andic i full sving med arkivordning.
Foto: Arbark

Tilgjengeliggjøringen var dermed under den standarden Arbark ville den skulle være, men det var ikke tilgjengelige ressurser. Takket være en generøs bevilgning fra Fellesforbundet har det ordnet seg.

I dag utgjør arkivet ca. 240 hyllemeter med historie tilknyttet jern- og metallindustrien, ikke minst dens arbeidere.Placeholder image
Arkivet før og etter ordning
Foto: Arbark
Placeholder image

Arkivet har ulike arkivdeler, for eksempel finner brukere en egen arkivdel (serie A) dedikert til de styrende organene, for eksempel landsmøtet. Man finner også i arkivet en arkivdel med korrespondanse til/fra lokale ledd, som gir en god oversikt over saksfelt i ulike deler av Norge. Sosialhistoriske kilder er også med, det finnes dokumentasjon fra forbundets ulike hjelpekasser i arkivet. Slike kasser kunne gi streikestøtte og utbetalinger til arbeidsledige. Rent tidsmessig dekker det en nesten hundreårig periode fra starten i 1891 til inkorporering i Fellesforbundet.Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Ulike faner i Arbarks samling.
Foto: Arbark


Temaer for forskning kan være mange, for eksempel slekt (medlemsinformasjon finnes), industri og fagforbundshistorie med flere. Arbark satser også på at flere kilder vil være digitalt tilgjengelige etter en stund, først og fremst protokollene.


Tekst: Martin Ellingsrud.---Kilder:


ARK-1659 Norsk jern-og metallarbeiderforbund (arkiv)


Litteratur:


Digitalt tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket:

Jern og metall 100 år (Fellesforbundet 1990): Bind 1, 1891-1940 av Finn Olstad (Tiden 1990)

Jern og metall 100 år (Fellesforbundet 1990): Bind 2, 1940-1991 av Terje Halvorsen (Tiden 1990)

Lars Skytøen: Mens jernet er varmt, (Tiden 1993)

Lars Skytøen var forbundsleder 1976-1987.
Publisert 13.10.2022