Norsk sjømannsforbund 100 år

Til sjøs under elendige vilkår


Bakgrunnen for sjøfolkenes organisering finner vi blant annet i arbeidsforholdene som de norske skipsrederne tilbød sine mannskaper. På 1800-tallet levde underordnede sjøfolk under elendige kår.

Ombord i skutene var de i praksis rettsløse og underkastet jernhard disiplin. Kapteinens ord var lov, og han hadde rett til å foreta fysiske avstraffelser dersom han fant det påkrevet. Ofte var kostholdet så dårlig at mannskapet pådro seg alvorlige mangelsykdommer.

Arbeidstiden var uregulert, og det var dessuten straffbart å forlate båten før hyrekontrakten var løpt ut.

Forholdene ble forsøkt bedret gjennom enkelte lovendringer i siste halvdel av 1800-tallet, men det var vanskelig å gjennomføre noen effektiv kontroll.

Neste: Sjøfolkene organiserer seg

Til sjøs under elendige vilkår
Sjøfolkene organiserer seg
Storstreiken i 1921 – det startet med sjøfolkene
"Hver tiende mann måtte dø"
Kamp for arbeidsplasser
Arbark markerer Sjømannsforbundets jubileum

 

 ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek