Norsk sjømannsforbund 100 år

"Hver tiende mann måtte dø"

 
Et norsk skip i konvoi på Atlanteren i 1943
 


I mange nordmenns bevissthet er Sjømannsforbundet og de norske sjøfolkene uløselig knyttet til deres innsats under den andre verdenskrig. Handelsflåtens transport av krigsnødvendige varer mellom USA og Europa – og da særlig til England – var et av Norges viktigste bidrag til den allierte krigføringen.

Gjennom fem lange år foretok Sjømannsforbundets medlemmer utallige farefulle krysninger over Atlanteren. Mer enn 2500 sjøfolk mistet livet i fjerne farvann i løpet av krigen. I tillegg omkom i overkant av 600 sjøfolk i krigsforlis langs norskekysten. Mange av de overlevende krigsseilerne var senere bitre på grunn av den mottakelsen og behandlingen de fikk i etterkrigstiden – fra folk flest, men særlig fra myndighetene i den såkalte Nortraship-saken.
Neste: Kamp for arbeidsplasser

Til sjøs under elendige vilkår
Sjøfolkene organiserer seg
Storstreiken i 1921 – det startet med sjøfolkene
"Hver tiende mann måtte dø"
Kamp for arbeidsplasser
Arbark markerer Sjømannsforbundets jubileum 

 ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek