Norsk sjømannsforbund 100 år

Arbark markerer Sjømannsforbundets jubileum

 
Fra maskinrommet på M/S "Fernplant".
Motormennene Jørgen Roseland (fra venstre) og Tadeus Ambråsiak
 


Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek markerer Sjømannsforbundets 100-årsjubileum ved å trykke to artikler med temaer fra forbundets historie i 2010-utgaven av vår årbok - Arbeiderhistorie.

Artiklene er skrevet av historikerne Finn Olstad og Terje Halvorsen, og begge omhandler et saksområde som alltid har stått sentralt i forbundets virksomhet; fagorganisering og internasjonalisering.


Kilder:

Finn Olstad: Vår skjebne i vår hånd. Norsk Sjømannsforbunds historie bind I, 2006.
Terje Halvorsen: Vi seiler for velstand og lykke. Norsk Sjømannsforbunds historie bind II, 2007.

Relevante arkiver ved Arbark: Norsk sjømannsforbunds arkiv, LOs arkiv, Leif Vetlesens arkiv.Til sjøs under elendige vilkår
Sjøfolkene organiserer seg
Storstreiken i 1921 – det startet med sjøfolkene
"Hver tiende mann måtte dø"
Kamp for arbeidsplasser
Arbark markerer Sjømannsforbundets jubileum 

 ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek