Sporene etter Reidar Aulie i Folkets Hus

Reidar Aulie 1939 på Kunstneres Hus.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark

I Folkets Hus på Youngstorget kan man finne en del spor etter en av de mest kjente kunstmalerne i mellomkrigstiden, Reidar Aulie (1904-1977). Fra å være en aktiv kunstner og person i offentligheten på midten av 1900-tallet befinner han seg nå litt i skyggen av Henrik Sørensen, Arne Ekeland og Christian Krogh, som også er kjente for å avbilde arbeiderne og arbeiderklassen.

Reidar Aulie var mer opptatt av å skildre selve bevegelsen, med sine store folkemasser, røde flagg og 1. mai-demonstrasjoner. Han malte også en del kjente symbolske bilder som omhandlet okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig. Det var dette han ble mest kjent for, før han senere i sitt kunstneriske virke gikk over til å male hverdagslivet og det «vanlige» menneskets historier og strev.

1923-1927 studerte han på Statens kunstakademi i Oslo under professorene Christian Krogh og Aksel Revold. Og senere var han selv professor og rektor på samme skole. I hele sin karriere var Aulie engasjert i politikk og menneskers liv i by og bygd. Dette kommer tydelig til utrykk gjennom kunsten hans.

Hans mest kjente bilde «Tendens» ble malt i 1931 og dette ble vist på Høstutstillingen i Kunstnernes Hus samme år. Maleriet ble brukt som en betegnelse på en retning, og man begynte å bruke ordet «tendenskunst» om de kunstverk som ville forandre verden med politiske budskap, spesielt i en sosialistisk retning i mellomkrigstiden. Bildet «Tendens» ble kjøpt av Oslo Arbeidersamfund på utstillingen for 1000 kroner.

I 1950 var han med på å utsmykke Oslo Rådhus sammen med blant andre Henrik Sørensen og Arne Ekeland, dette var en gave fra Osloarbeiderne.

Et utsnitt fra maleriet «Tendens», ukjent datering. Litografitrykk som henger i Arbark,
nr 8 / 300. 69 x 77 cm.
© Reidar Aulie / BONO - Foto: Arbark

Fotspor

I kontorlokalene til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek henger det to grafiske trykk av Reidar Aulie. Motivene viser folkemasser og røde flagg, de utstråler en tro på at man kan ha påvirkningskraft gjennom aktive handlinger og samhold. Det ene trykket er et litografi og utsnitt av maleriet «Tendens». Det andre trykket viser arbeiderbevegelsens historie og er det samme motivet som ble laget som frescomaleri i Oslo Rådhus i 1950.

Aulies tilknytning til arbeiderbevegelsen var sentral gjennom hele hans karriere. Han var også fast kunstanmelder og kulturskribent i Arbeiderbladet under redaktøren Martin Tranmæl fra 1937–1940 og 1945-1946.

Clichetrykk av «Arbeiderbevegelsens historie» fra Oslo Rådhus 39 x 90 cm.
© Reidar Aulie / BONO - Foto: Arbark

Helga Karlsen (1882-1936)

I møterommet på Arbark har vi fått låne noen malte portretter av kjente skikkelser i arbeiderbevegelsen. Her finner vi blant annet Aulies maleri hvor han portretterer politikeren Helga Karlsen.

Fra Arbarks møterom, Helga Karlsen er nummer 2 fra høyre.
Foto: Arbark
Portrett av Helga Karlsen.
Foto: Ukjent / Arbark

Dette bildet ble malt til ombyggingen av Storsalen i Folkets Hus i 1937 og den samtidige feiringen av 30 års - jubileet for Folkets Hus i Youngsgate. Helga Karlsen var en politiker som kjempet for kvinner og barns levekår, og ble i 1927 den første kvinnen som ble valgt inn på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Hun hadde da vært aktiv i arbeiderbevegelsen i mange år og i 1932 ble hun også Arbeidersamfunnets første kvinnelige formann. Hun var en aktiv forkjemper for likestilling i hjemmet og i arbeidslivet, og skrev også mange artikler i bladet Arbeiderkvinnen.

Oljemaleri 1937, 117 x 91 cm.
© Reidar Aulie / BONO - Foto: Arbark

Motivet i dette maleriet er en stor og høyreist kvinne med papirer under armen som ser ut på oss betraktere. Bak henne ligger byen med bygårder som antageligvis skal forestille Oslos gater, og hun sender oss et blikk som viser at dette er hennes ansvar. Hun skal arbeide så godt hun kan for denne byen og for de mennesker som bor der. Det skal gjøres ryddig og saklig som papirbunken hun holder under venstre arm, og hun virker tillitvekkende i sin framtoning.
Fotspor
Helga Karlsen-bildet i Folkets Hus Store sal, 1937.
Foto: Eyolfsson / ArbarkArbeiderbladet, 9. desember 1937.
Foto: Arbark
I forbindelse med maleriets overlevering til Folkets Hus kan vi lese i Arbeiderbladet fra den 9. desember 1937:

Sigrid Syvertsen talte om Helga Karlsen. Vi har så mye å lære her av Helga Karlsen; hun hadde både vilje, mot og energi; hun opplevde sosialismen. «Hvad du er vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt» disse ordene passet så godt på Helga, Derfor har hun også fortjent en plass i denne sal. Mens forsamlingen reiste sig blev Aulies maleri av Helga Karlsen avdekket under stor bevegelse.
Fotspor

Vi kan lese i Reidar Aulies tekster og kunstanmeldelser i Arbeiderbladet at han var en moderne mann hva angikk kjønn og kvinners posisjon i samfunnet. Vi kan anta at han syntes det å male Helga Karlsens portrett var en oppgave han var glad for, og at det passet hans verdier å løfte frem kvinners tilstedeværelse i politikken.

Dette skriver Reidar Aulie i et brev til sin tante Matilde Valstad i 1945:

Kjære tante Tilla. Takk for ditt elskelige brev. Jeg lengter efter dig. Du er uhemmet av alle tider. Du er en av de klokeste jeg har møtt og jeg beundrer deg. Onkel fortalte at du hadde gått fredsmarsjen. Jeg kjenner dig og vet at du har gått fredsmarsjen hele ditt liv. Og det er først og fremst med din åndelige vitalitet du går den marsjen. Enda jeg vet hvorledes du og onkel sliter året rundt med den herlige hagen deres som er et rikt dikt. Vår hage er et villniss. Og allikevel har den og hønene, malingen og det illegale arbeidet slukt all vår tid så vi hadde vår første ferie på fem år nå i sommer, enda Kari har lettet mig for alt det arbeidet hun kunne. Og det har været meget. Kvinner er jo slik. Jeg tror på kvinnene. Jeg vil ha dere i storting og regjering. Det har jeg lært av mor og dig og Kari.

Tilla (Matilde) Valstad bodde i Asker, og husene og den omtalte hagen er det som nå heter «Asker Museum», som igjen er en del av MIA, Museene i Akershus. Dette brevet er fra deres samling.Sekretariatsalen

Foto: Pernille Elida Fjoran / Arbark

I Folkets Hus i 10. etasje finner vi LOs sekretariatsal. Der henger bildene «1. mai» (til høyre) fra 1939, kjøpt inn fra Høstutstillingen samme år, og maleriet «Oppmarsj» fra 1960 til venstre i salen som skulle supplere 1. mai-bildet.

Bildet er kjent som «Oppmarsj» og «Tidlig første mai», maleri 1960. Mål: 205 x 185 cm.
© Reidar Aulie / BONO - Foto: Arbark
«1. mai», maleri 1939. Mål: 219 x 272 cm.
© Reidar Aulie / BONO - Foto: Arbark

Maleriet «1. mai» ble først vist på Kunstnernes hus i 1939 da Reidar Aulie åpnet en separatutstilling, og det var fra den utstillingen at bildet ble kjøpt inn til Folkets Hus. Her er 1. mai-motivet mer som en folkefest og det ser nesten ut som en glad 17. mai-feiring, selv om flaggene er røde. Motivet er også flatere og mer oppsummerende enn tidligere, som betrakter kan man lene seg tilbake og studere alle detaljene. Det oppfordres ikke på samme måte som «Tendens» fra 1931 til å gå ut i gatene og kjempe. Politisk agitasjon og kamprop virker unødvendig denne 1. mai- dagen, og man kan undre seg om arbeidernes kamper har en liten pause i feiringen?

Detalj fra «Oppmarsj».
© Reidar Aulie / BONO - Foto: Arbark
Detalj fra «1. mai».
© Reidar Aulie / BONO - Foto: Arbark
Fotspor
Sekretariatsalen 1958.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark

«Arbeidsslitene hender»

Gave fra Reidar Aulie og frue. Maleriet «Arbeidsslitene hender» fra 1940, oljemaleri 166 x 113 cm.
© Reidar Aulie / BONO - Foto: Arbark
Fotspor

Mange av bildene i samlingen til LO og Folkets Hus er lagret i magasin og her står blant annet bildet «Arbeidsslitene hender».

Thora Randem (1874-1949), som var Aulies svigermor, ble brukt som modell for dette bildet av den store kvinnen med hendene i fanget. Hun satt også modell da han var med på å dekorere Stein eventyrskole i Nes kommune og hun bidro også da han på bestilling fra Oslo kommune laget en stor utsmykking til Tåsen aldershjem i 1941.

Thora Randem var fra en storgård i Eidsberg kommune. Som ung kvinne i 18-20 årsalderen leste hun en bok av Ibsen som fikk henne på nye tanker og hun bestemte seg for å reise til Oslo for å være aktiv i arbeiderbevegelsen. Navnet hennes er å finne i Arbeiderbladet hvor det er omtalt kvinnegrupper i bevegelsen som holder til på Grünerløkka i Oslo. Hun brøt opp fra storbondemiljøet og var aktiv i arbeiderbevegelsen og trofast mot Arbeiderpartiet livet ut.

Hun hadde sansen for at hennes svigersønn Reidar Aulie hadde en revolusjonær side, og han selv hadde en gjensidig respekt for hennes arbeid og hennes dedikasjon til arbeiderbevegelsen.

Da hun døde i 1949 skrev Reidar Aulie en nekrolog over hennes liv i Arbeiderbladet 9. desember. Her skriver han at det kanskje ikke er vanlig at man skriver om sin svigermor

«...Men jeg gjør det fordi hun gjennom hele livet har båret en ild som er vesentlig i arbeiderbevegelsen. Da jeg skulle male den store dekorasjonen i Oslo kommunes gamlehjem på Tåsen, brukte jeg Thora Randem som modell for den store sentralskikkelsen. Hun var glad for det. Og hun visste at det egentlig ikke var for å reise noe monument over henne personlig, men fordi jeg ville prøve å reise et monument over den menneskelighet som utrykte seg så vakkert i hennes gamle, erfarne, slitte og stolte skikkelse.»

Maleriet er nå lagret i magasinet i Folkets Hus, men vi håper det kan finnes en plass for disse «arbeidslitene hendene» og denne store kvinneskikkelsen etter de nye ombyggingene i huset som skal skje fremover i de neste årene.

Maleriet «Arbeidsslitene hender» på lager i Folkets Hus.
Foto: Arbark

Nekrolog for Thora Randem, Arbeiderbladet 9. desember 1945.
Foto: Arbark

Reidar Aulie portrett 1952.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark
Reidar Aulie i atelieret 1955-1960.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark

«Grågåstrekk»

«Grågåstrekk», 1963.
Grafisk trykk 69 x 58 cm.
© Reidar Aulie / BONO - Foto: Arbark

Dette trykket var med på vandreutstillingen på KIS, Kunst i Skolen i 1963. Denne utstillingen ble vist på 700 skoler i hele Norge. Motivet viser tre mennesker som ser ut som barn med veldig fargerikt tøy. De er ute i naturen og ser på grågås som flyr og lager en sidelengs V-formasjon på himmelen, det er tidlig vår og det er noen store knopper på trærne i forgrunnen. Dette er et fargerikt og barnlig motiv, det er mulig det er laget spesielt til skoleturneene det skulle ut på. Dette står nå lagret i magasin sammen med andre bilder fra samlingen til Folkets Hus og man kan lure på om noen vet at de finnes. Men da vi tok en telefon til Kunst i Skolen for å spørre om de hadde noe mer informasjon om bildet viste det seg at de holdt på med arkivopptelling og de lette etter dette bildet. De ble glade for at det fantes et eksemplar de kunne komme å se på. Så selv om det er gjemt, så er det heldigvis ikke glemt.

Fotspor

Arbeiderbevegelsens bibliotek har også mange spor av Reidar Aulies illustrasjoner og tekster i vårt magasin. Det er bare å kontakte oss hvis du vil se eller lese mer.

Kamp og kultur, forside. Nr. 4 1937.
Foto: Arbark
Partiavis Bygg landet - Trygg seieren, 1945.
Foto: Arbark

Tekst: Pernille Elida Fjoran.

***


Kilder:


Arbeiderbladet

Ole Rikard Høisæther: Reidar Aulie: Kunst og kamp (Gyldendal 1998) Digitalt tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket.

Store norske leksikon www.snl.no

Asker museums samlinger

Publisert 05.05.2021.