Pasientene ble transportert med tog fra Madrid- og Cordobafronten. Ofte var det det grupper på opp til 120 skadde av gangen som sykehuspersonalet tok i mot.

Til venstre: Doktor Hagtvedt, assistert av to spanske sykepleiere, skifter forbinding.

I midten sees dr. Hagtvedt ved et av de teknisk-medisinske apparatene som ble fraktet til Alcoy.

Bildet til høyre viser dr. Hagtvedt sammen doktor Nystrøm fra Sverige i arbeid ved operasjonsbordet.