Språket var selvsagt en betydelig hindring både for personalet og pasientene,
men de vanskelige oppgavene ble løst med hell under de uvante forholdene.