Sykehuset hadde ni store sykehussaler. På hver sal var det plass til 60 pasienter.