Den spanske borgerkrig - Arkiver


Den norske hjelpekomité for Spania:
(ARK-1746)

Komiteen for Spaniakjempernes minnesmerke
(ARK-2201)

Grepp, Gerda
(ARK-1166)

Pettersen, Einar Juul:
Dagbok fra oppholdet i Spania, 26. mars til 10. september 1938.
Brev, i hovedsak fra Spania.
(ARK-1360)

Pettersen, Arne:
Nils Olsens beretning om borgerkrigen i Spania
(ARK-2429/Z/006)

Utenlandske tidsskrifter fra den spanske borgerkrigen
(ARK-2525/F/0024-0026)

Frank Refsdal
Materiale til hovedoppgave: Norske frivillige i den spanske borgerkrig
(ARK-2531)

Norsk Sjømannsforbund:
Rettssaker ang krigsskadetillegg for fart på Spania og Middelhavet
(ARK-1158/E/0002)

Landsorganisasjonen i Norge:
Støtte til de spanske arbeiderne 1937
(ARK-1579/Db/0005)
Innsamling til Spania
(ARK-1579/Db/0018)
Innsamling til Spania
(ARK-1579/Db/0029)


Den spanske borgerkrigen
Det norsk-svenske sykehuset i Alcoy
Arbeiderolympiaden
Norske frivillige i borgerkrigen

Utvalgt bibliografi; bøker som kan lånes hos Arbark
Arkivmateriale hos Arbark om borgerkrigen
Publisert 14.01.2021, (første gang 2004).