Den spanske borgerkrig - Arkiver
Den norske hjelpekomité for Spania:
(ARK-1746) https://www.arkivportalen.no/entity/no-ARBARK_arkiv000000003519?ins=AAB

Komiteen for Spaniakjempernes minnesmerke
(ARK-2201) https://www.arkivportalen.no/entity/no-ARBARK_arkiv000000003641?ins=AAB

Grepp, Gerda
(ARK-1166) https://www.arkivportalen.no/entity/no-ARBARK_arkiv000000003044?ins=AAB

Pettersen, Einar Juul: Dagbok fra oppholdet i Spania, 26. mars til 10. september 1938. Brev, i hovedsak fra Spania.
(ARK-1360) https://www.arkivportalen.no/entity/no-ARBARK_arkiv000000004011?ins=AAB

Pettersen, Arne: Nils Olsens beretning om borgerkrigen i Spania
(ARK-2429/Z/006) https://www.arkivportalen.no/entity/no-ARBARK_arkiv000000003621?ins=AAB

Utenlandske tidsskrifter fra den spanske borgerkrigen
(ARK-2525/F/0024-0026) https://www.arkivportalen.no/entity/no-ARBARK_arkiv000000004189?ins=AAB

Frank Refsdal Materiale til hovedoppgave: Norske frivillige i den spanske borgerkrig
(ARK-2531) https://www.arkivportalen.no/entity/no-ARBARK_arkiv000000004194?ins=AAB

Norsk Sjømannsforbund: Rettssaker ang krigsskadetillegg for fart på Spania og Middelhavet
(ARK-1158/E/0002) https://www.arkivportalen.no/entity/no-ARBARK_arkiv000000004588?ins=AAB

Landsorganisasjonen i Norge (LO):
(ARK-1579) https://www.arkivportalen.no/entity/no-ARBARK_arkiv000000000015?ins=AAB
Støtte til de spanske arbeiderne 1937 (ARK-1579/Db/0005)
Innsamling til Spania (ARK-1579/Db/0018)
Innsamling til Spania (ARK-1579/Db/0029)


Publisert 19.04.2024, (første gang 2004).