Møt frem til valg! - - - Stortingsvalg og valgkamp i over 100 år.Stortingsvalget 1915Den røde bil
Foto: Ukjent / Arbark

"Den røde bil" på Hamar høsten 1915. Som et ledd i årets valgkamp hadde Arbeiderpartiets ungdomsforbund leid en rød bil som vel en måneds tid dro på agitasjonsturne på Østlandet. Ikke alle steder ble de like godt mottatt, og det hendte at foredragsholderne fikk både skjellsord og råtne epler kastet mot seg. I bilen sitter bl.a. Olav Larssen og Edvard Mørk. Legg merke til "det brukne gevær"-merket på bildøra.Stortingsvalget 1921Arbeiderpartiets kampsaker ved stortingsvalget dette året var blant annet: "Arbeidsløshetens bekjæmpelse. Ophør av de vanvittige millonrullinger til militærvæsenet og en øieblikkelig avvikling av denne klassesamfundets vigtigste støtte. En progressiv skat paa de store indtægter og formuer saaledes at de med den bredeste ryg bærer de tyngste byrder."

Valget 1921
Foto: Narve Skarpmoen / ArbarkStortingsvalget 1930Valgresultatene i 1930 ble formidlet ved hjelp av dukker som ble heist opp på veggen utenfor Folkets Hus.

Valget 1930
Foto: Arbeiderbladet / ArbarkStortingsvalget 1945Valget 1945
Foto: Thor Wiborg / Arbark

Til valgkampen i 1945 ga Arbeiderpartiet ut en grammofonplate med arbeidersanger. Innspillingen ble gjort i et platestudio i Stockholm. På plata medvirket Randi Heide-Steen, Otto Nielsen, Kari Diesen og medlemmer av "Grinikoret".Stortingsvalget 1957Valget 1957
Foto: Arbeiderbladet / Arbark

Over 4000 valgarbeidere var i sving for Oslo Arbeiderparti foran stortingsvalget i 1957. Alt ble gjort på dugnad. Brosjyrer, partiprogram og annet valgstoff ble sortert og lagt i håndskrevne konvolutter adressert til byens innbyggere. Deretter gikk husagitatorene fra dør til dør for å overlevere valgmateriellet, og samtidig fikk de slått av en prat med velgerne.Stortingsvalget 1961 og 1965Valget 1961
Foto: Arbeiderbladet / Arbark


Valget 1965
Foto: Arbeiderbladet / Arbark

Publikum så på valgresultatene i 1961 utenfor Arbeiderbladets ekspedisjon i Folketeaterbygningen, men allerede ved stortingsvalget i 1965 gikk resultatservicen fra Norsk Telegrambyrå og NRK inn i elektronikkens tidsalder. En datamaskin bearbeidet innkomne stemmetall, og i løpet av 45 sekunder kunne den presentere både landsoversikter og prognoser. I Oslo Rådhus noterte journalister stadig nye valgresultater i en spennende valgnatt.Stortingsvalget 1973 og 1977Valget 1973
Foto: Arbeiderbladet / Arbark


70-tallet var kvinnenes tiår, noe som også preget valgkampene. Her ser vi de såkalte ”Kvinneaktivistene” i Oslo Arbeiderparti i 1973; Tove Heggen Larsen, Ingunn Sørensen, Grete Finsbøl, Kari Rolstad, Hanne Finstad og Sissel Rønbeck
Stortingsvalget 1981Valget 1981
Foto: Terje Pedersen / Arbeiderbladet / Arbark

Både Kåre Willoch og fjernsynets Bjørn Hansen ble opptatt med tallenes tale på valgnatta 1981. Valgresultatet skulle føre til dannelsen av den første rene Høyre-regjeringen siden regjeringen til Ivar Lykke i 1928.
Stortingsvalget 1993

Miljøsaken kom sterkere og sterkere inn i valgkampene på 80- og 90-tallet, og plakatene til Arbeiderpartiet fokuserte på framtida.


Valget 1993
Foto: Arbark


Foto: ArbarkStortingsvalget 2001Flere partier tok i bruk virkemidler fra film- og reklamebransjen ved valget i 2001.

Valget 2001 ApValget 2001 Krf

Valget 2001 RVFoto: ArbarkPublisert 02.09.2021, første gang 17.08.2017.