BRUK AV ARKIVMATERIALET

Arkivene som oppbevares i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er tilgjengelige på lesesalen. Alle arkivene er klausulerte, men i mange tilfeller betyr det ikke annet enn at du må kunne oppgi en grunn til at du ønsker a se arkivet. Med bakgrunn i lovverk eller avtaler med arkivskaperen kan enkelte arkiver eller deler av arkiver være strengere klausulert. Det kan for eksempel dreie seg om materiale som er offentlig gradert, som omhandler personopplysninger eller er av så ny dato at en organisasjon ikke ønsker at det skal bli offentlig tilgjengelig.

I de fleste tilfeller kan dine ønsker om innsyn bli behandlet på stedet, men for enkelte arkiver må du sende skriftlig søknad direkte til arkivskaperen.

I mange tilfeller kan du finne de opplysningene du trenger uten å gå til arkivmaterialet. I Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er publikasjoner etter arbeiderbevegelsens organisasjoner som trykte beretninger, trykte landsmøteprotokoller, medlemsblader og andre eksterne publikasjoner en del av boksamlingen. I likhet med andre bibliotek er boksamlingen fritt tilgjengelig.

Når du kommer på lesesalen vil vi hjelpe deg med å finne fram til det materialet som kan belyse det du er interessert i.© www.arbark.no