FOR ARKIVSKAPERE

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) tar imot og oppbevarer arkiver etter følgende typer arkivskapere:

1. Partier, lokale partilag og politiske organisasjoner som tilhører arbeiderbevegelsen og venstresiden i Norge samt alle tilknyttede organisasjoner, for eksempel ungdomsforeninger, kvinnelag, studieorganisasjoner og avholdslag

2. Landsorganisasjonen samt fagforbund, fagforeninger og bedriftsklubber tilknyttet LO

3. Andre organisasjoner, grupper og virksomheter med tilknytning til arbeiderbevegelsen og venstresiden i norsk politikk

4. Enkeltpersoner med tilknytning til arbeiderbevegelsen eller den politiske venstresiden

Arkivskaperne kan være knyttet til virksomhet på nasjonalt plan, eller innen fylkene Oslo, Akershus og Buskerud. For resten av landet finnes regionale oppbevaringsmuligheter.

Arbeiderbevegelsens arkiv og biblioteks ansvarsområde er fastsatt i samarbeid med Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo.

Vi tar ikke bare imot komplette arkiv. Arkivfragmenter og enkeltdokumenter kan også være av stor interesse.

Dersom du eller din forening har arkivmateriale du mener er av interesse å få bevart for ettertiden, bør du kontakte oss. Vi vil da vurdere materialet. I de fleste tilfeller ønsker vi å se på arkivet der det ligger før det eventuelt overføres til oss.

Før bevaringsverdige arkiver kan overføres og gjøres tilgjengelig for brukere, må det ordnes og registreres. Mye kan dere gjøre selv, og dere kan finne nyttige råd i vårt Veiledningshefte for arkivskapere. Vi kan også påta oss å ordne arkivet etter at det er overført til oss, men for store arkiver kan dette medføre økonomiske kostnader som det vil være vanskelig for oss å bære alene.

Før arkivmaterialet gjøres tilgjengelig for forskere og andre interesserte, vil vi inngå en avtale med arkivskaperen om bruken av materialet. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek ønsker størst mulig åpenhet, men det er vårt ansvar at offentlige lover og regler blir fulgt. For eksempel vil det bli lagt begrensninger på innsyn i materiale som berører personlige forhold. Dersom arkivskaperen ønsker at også innsyn i andre deler av arkivet skal begrenses, kan dette avtales spesielt.

Husk at arkivene ligger tryggere hos oss enn på et brannfarlig loft eller i en fuktig kjeller!


© www.arbark.no