Dagen i dagDagens kalenderbilde
Thina Thorleifsen på 50-årsdagen 17. januar 1935.
Foto: Ukjent/ Arbark.

17. januar

Thina Thorleifsen ble født 17. januar 1885. Hun arbeidet som hushjelp og kom på den måten i kontakt med arbeiderbevegelsen. I over førti år hadde hun en framtredende stilling i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse, først og fremst gjennom vervet som fastlønnet kvinnesekretær og siden som en av kvinnebevegelsens historieskrivere. Hun døde 8. september 1959.