Dagen i dagDagens kalenderbilde
Foto: Ukjent/ Arbark.

11. februar

Håkon Meyer ble født 11. februar 1896. Han var en sentral debattant, skribent og kulturpolitiker i Arbeiderpartiet i mellomkrigstida. Meyer var blant annet redaktør av Arbeiderpartiets tidsskrift Det 20.århundre, formann i Kristiania Arbeidersamfund, formann i Venstrekommunistisk ungdomsfylking samt forretningsfører for Folketeaterbygningen. Under okkupasjonen var han sentral i Fagopposisjonen av 1940 og var blant de som ønsket å få en ordning med tyskerne. Fra september 1941 fungerte han som såkalt kommissarisk leder av Norsk Kommuneforbund, men etter en konflikt med NS-ledelsen i LO og NS-sosialminister Lippestad fikk han sparken november 1942. Under landssvikoppgjøret fikk han en dom på 10 år. Som formildende omstendighet ble det lagt vekt på at han med fare for egen sikkerhet hadde hjulpet en rekke tyske emigranter og jøder å flykte fra Norge. Etter løslatelsen i 1949 flyttet han til Sverige. Håkon Meyer døde 23.10.1989.