Dagen i dagDagens kalenderbilde
Foto: Illustrasjon: Arbark.

4. mars

I Klassekampen 4. mars 1914 annonserte Ungdomsforbundet for sitt antimilitaristiske brevmerke, det brukne gevær. Postverket nektet å distribuere brev hvor merket var påklistret, noe som førte til at motivet ble erstattet med teksten "censur".