Dagen i dagDagens kalenderbilde
Foto: Arbeiderbladet/ Arbark.

10. april

Aase Lionæs ble født 10. april 1907 i Kristiania. 17 år gammel startet hun sin politiske karriere i Grünerløkka AUL. Som utdannet sosialøkonom i 1930 underviste hun i økonomi på voksenopplæringskursene i arbeiderbevegelsen. Aase Lionæs ledet Arbeiderpartiets kvinnesekretariat fra 1945-1953. Hun var stortingsrepresentant 1953-1977. Hun var første kvinne i finanskomiteen og komiteens første kvinnelige leder, samt første kvinne i Stortingets presidentskap. Aase Lionæs var medlem av Nobelkomiteen fra 1948-1979, de siste 10 årene som leder. Hun døde 2.1.1999.