Dagen i dagDagens kalenderbilde
"Socialist Jantzon: Stakkels underkuede, fortrykte, forurettede norske Arbeider! Jai har bestandig seet efter Deres Bedste.
Kresten "Netopen": Du Ola! Aa er det han si'er denna Dansken: "Han ser edter vores Bedste". - aa mener'n med det, Da?
Ola "Evigheta": Kan Du ikke skjønne det da, Tosken? Han ser efter Penga vorses, ved jeg ."

Foto: Ukjent/Arbark.

6. juli

Sosialistmøtet på Tjuvholmen 6. juli 1874. Alt i alt ble det holdt fem offentlige sosialistmøter i Kristiania 1873-74. Det første ble holdt i Rasmussalen på Grønland i september 1873 og så tre friluftsmøter på Tjuvholmen ved Pipervika og ett i Turnhallen. Tegningen er fra Vikingen 18.7.1874.