6. juli

Sosialistmøtet på Tjuvholmen 6. juli 1874.
Alt i alt ble det holdt fem offentlige sosialistmøter i Kristiania 1873-74. Det første ble holdt i Rasmussalen på Grønland i september 1873 og så tre friluftsmøter på Tjuvholmen ved Pipervika og ett i Turnhallen. Tegningen er fra Vikingen 18.7.1874.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek