Dagen i dagDagens kalenderbilde
Foto: Ukjent/ Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

11. mai

Julussa-konflikten i Elverum er den mest kjente av de store fløtingskonfliktene i Norge. Arbeiderne blokkerte tømmerfløtingen mens arbeidsgiverne hentet inn streikebrytere. Den 11. mai 1927 kom det til sammenstøt mellom det gamle fløterlaget og et lag som besto av skogeiere, gårdbrukersønner, lærere og vanlige arbeidere. Konflikten var på forhånd tilspisset, og konfrontasjonene forsatte de følgende dagene. Lensmannen og statspoliti ble mobilisert for å beskytte streikebryterne. Bildet viser mobiliserte tjenestemenn fra statspolitiet.