Dagen i dagDagens kalenderbilde
Illustrasjon: Jens R. Nilssen/ Hvepsen/ Arbark.

20. april

Karikatur fra arbeiderbevegelsens eget vittighetsblad, Hvepsen, 20. april 1912. Carl Jeppesen ønsket i 1912 å fratre som redaktør av Social-Demokraten, og karikaturen tar for seg ulike kandidater. Landsstyret ansatte 28. april Jacob Vidnes som ikke er avbildet!