Dagen i dag



Dagens kalenderbilde
Foto: Arbark.

3. juli

3. juli 1910 fattet LO-kongressen det endelige vedtaket som førte til at Norsk Matros- og Fyrbøter-Union (senere Norsk Sjømannsforbund) ble stiftet 25. september samme år: "Det henstilles til sekretariatet at ha sin specielle opmerksomhet henvendt paa arbeidet for at faa sjømændene organisert, og i den utstrækning, som tid og midler tillater, yde sin medvirkning til arbeide for sjømændenes organisation."