Dagen i dag

Placeholder image
Foto: Arbark.

18. september
18. september 1915 kom en ny arbeidervernlov. Loven fastsatte blant annet for første gang prinsippet om en normalarbeidsdag. Den skulle i følge den nye loven være på 10 timer daglig eller 54 timer ukentlig.