Dagen i dagDagens kalenderbilde
Foto: Ukjent/Arbark.

12. august

Erling Falk ble født 12. august 1887 i Hemnes i Nordland. Etter et USA-opphold begynte han ved universitetet i Kristiania. Der overtok han redaksjonen av det nye tidsskriftet "Mot Dag", som ble utgitt av Kommunistisk studentforening. Fra våren 1922 var han redaktør sammen med Sigurd Hoel. Redaksjonen organiserte seg som "Den kommunistiske forening Mot Dag" tilsluttet Arbeiderpartiet. Under striden om Moskva-tesene sto Falk først på Martin Tranmæls side, men ved splittelsen fulgte Mot Dag kommunistene. En periode var han medlem av sentralstyret i NKP og formann i partiets økonomiutvalg, men forlot partiet i 1928. I 1933 overtok Falk og Mot Dag utgivelsen av "Arbeidernes leksikon" som Arbeidermagasinets forlag hadde påbegynt i 1931. Erling Falk døde 31.7.1940.