Dagen i dagDagens kalenderbilde
Foto: Ukjent/ Arbark.

27. januar

Sporveisstreiken i Kristiania varte fra 10. januar til 20. mars 1920. Over tusen mann la ned arbeidet, og for å forhindre streikebrytervirksomhet blokkerte streikevakter snøryddingen i de gatene der det lå trikkeskinner. På grunn av et kraftig snøfall skulle dette vise seg å være en virkningsfull aksjonsform. Under streiken ble det satt opp provisoriske bilruter. På bildet forsøker streikevakter å stoppe ruten Stortorvet-Holtet.