Dagen i dagDagens kalenderbilde
Foto: Ukjent/Arbark.

25. september

Konrad Nordahl ble født 25. september 1897 i Laksevåg ved Bergen. 1931-1934 var han formann i Norsk jern- og metallarbeiderforbund. Etter fire år som nestformann i Landsorganisasjonen (LO) overtok han som formann i 1939. Han var LOs ubestridte leder gjennom 20 år og var også innvalgt på Stortinget 1957-1965. Dagbøkene hans er gitt ut i bokform og han skrev også tre erindringsbøker. Konrad Nordahl døde 22.5.1975.