Strid og splittelse – Arbeiderpartiet i Komintern

Arbeiderpartiets ekstraordinære landsmøte 7.-10. juni 1919 besluttet å melde partiet inn i Den kommunistiske internasjonale (Komintern). Komintern hadde hovedkvarter i Moskva, og Arbeiderpartiet ble nå en del av den internasjonale kommunistiske bevegelsen.


Placeholder image
DNA´s 1. ekstraordinære landsmøte i Oslo, 7. til 10. juni 1919.

Les protokollen fra Arbeiderpartiets ekstraordinære landsmøte 1919 her (pdf)

Men Arbeiderpartiet gikk ikke inn i Komintern uten forbehold. Partiet krevde blant annet full bevegelsesfrihet innenfor rammene av internasjonalens bærende prinsipper.

I årene som fulgte skapte Komintern-medlemskapet mye uro innad i Arbeiderpartiet. Da Komintern vedtok nye og strengere opptaksbetingelser sommeren 1920 (de såkalte Moskva-tesene), protesterte høyresiden i partiet. I januar 1921 brøt den ut og etablerte Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti.


Placeholder image
Lenin på talerstolen i Moskva, juli 1920.


Bråket stoppet ikke der. Nå utkrystalliserte det seg to fløyer Arbeiderpartiet. Den ene var ledet av Martin Tranmæl og frontet i økende grad en skepsis til Komintern-medlemskapet. Den andre fløyen, som støttet medlemskapet fullt ut, var ledet av Olav Scheflo.


Placeholder image
Karikatur i Hvepsen, nr. 44, 10. november 1923, tegnet av Jens R. Nilssen. Martin Tranmæl og Olav Scheflo splitter Den norske arbeiderklasse.


På et nytt ekstraordinært landsmøte 2.-4. november 1923 braket fløyene sammen. Samtidig krevde Komintern at Arbeiderpartiet lojalt underkastet seg Internasjonalens beslutninger. Det avviste landsmøteflertallet. Kominterns tilstedeværende representant erklærte da at Arbeiderpartiet var ekskludert fra Komintern. Mindretallet på landsmøtet forlot så lokalet og stiftet umiddelbart Norges Kommunistiske Parti som videreførte Komintern-medlemskapet.

Les protokollen fra Arbeiderpartiets ekstraordinære landsmøte 1923 her (pdf)

Placeholder image
Fra NKPs stiftelsesmøte, 4. november 1923.© 2019 www.arbark.no