Transport og kommunikasjon - LitteraturHer finner du jubileumshistorikker fra fagforbund og fagforeninger innen kommunikasjons- og transportsektoren.


EL & IT Forbundet og tidligere forbund

Forbundshistorikker

Telegrafmennenes landsforbund
TMLF 50 år. 1909-1959, Oslo 1959. 106 s.


Foreningshistorikker

Hagen, Olav
Vardevakt. Fra Telefon og elektrikernes abejderforening til NTTF. avd. Oslo. 1889-1989, [Oslo] 1989. 236 s.

Telegrafmennenes landsforbund Trøndelag krets 50 år 1909 - 1959, Trondheim 1959. 58 s.

Trondheim telefonmontørers forening 1912-1952, Trondheim 1952, 24 s.


Fagforbundet (Norsk Kommuneforbund)

Forbundshistorikker

Bjørnhaug, Inger og Einar A. Terjesen
Norsk kommuneforbund 75 år, Oslo 1994-1997. 3 b.

Henriksen, Torbjørn
Norsk kommuneforbunds historie 1920-1945, [Oslo 1946?]. 37 s.

Hølmebakk, Arnstein
Den siste formannen. NKF-profiler i Kristiania-lys, Oslo 2001. 451 s.

Sethil, Gunnar m. fl.
Norsk kommuneforbund. 10 års beretning 1920 - 1930, Oslo 1931. 304 s.

Skar, Alfred
På vei mot den gryende dag. Norsk kommuneforbund gjennom 50 år, Oslo 1969. 263 s.


Foreningshistorikker

Alsaker, Knut
Havneingeniørvesenets arbeiderforening 1922 - 1. november - 1947, Bergen 1947]. 23 s.

Bare trøkk på-. Fem emner fra hundre års aktivitet. Oslo sporveisbetjenings forening 1894-1994. (Redaktør Paal Iversen), [Oslo] 1994. 114 s.

Christiansen, H. Scott
Oslo havnevesens kranbetjentforening 50 år. 1916 - 1. juli - 1966, Oslo [1966]. 96 s.

Danielsen, Arne
Sporveisarbeiderne og det 20. århundre, Oslo 2000. 141 s.

Danielsen, Arne
Stumper & stjerner. (Utgitt av Oslo sporveiers personalforening). Oslo 1995. 75 s.

Friis, Aage
Beretning for Bussverkstedgruppa. 40 år 13.september 1929 - 13. september 1969, Oslo [1969]. 32 s.

Gråkalbanens funksjonærforening avd. 74 av Norsk kommuneforbund. 25 års beretning 1928-1953, Trondheim 1953. 23 s.

Haugan, Johan
Bergens sporveisfunksjonærers forening 1909 - 19. juni - 1959, Bergen [1959]. 95 s.

Havnevesenets arbeiderforening
20 års beretning. 24 november 1906 - 24 november 1926, Oslo 1926. 32 s.

Havnevesenets arbeiderforening
25 års beretning. 1906 - 24 november - 1931, Oslo 1931. 39 s.

Helle, Erling
Sporveisfunksjonærenes forenings 40 års jubileum, Bergen [1949]. 32 s.

Husby, Sivert J. m.fl.
Sporveisbetjeningens forening avd. 47 Norsk kommuneforbund 1901-1951, Trondheim [1951]. 80 s.

Jacobsen, Mona
Når arbeidsfolk vil. Streiftog gjennom Oslo sporveisbetjenings forenings historie 1934 - 1964, Oslo 1984. 143 s.

Jakobsen, Johan m.fl.
15-aarsberetning. 24. november 1906 - 26. november 1921. [Havnevæsenets arbeiderforening], [Kristiania 1921]. 12 s.

Johansen, Leiv
Oslo havnevesens arbeiderforening 1906 - 24. november - 1946, [Oslo 1946]. 14 bl.

Olsen, Erling m. fl.
10 års beretning 1925 - 1935. Oslo kommunale vognmannsforening, Oslo 1935. 23 s.

Ording, Arne
Oslo sporveisbetjenings organisasjoner gjennem 40 år, Oslo 1934. 158 s.

Oslo havnevesens arbeiderforening
50-års beretning. 24. november 1906 - 24. november 1956, Oslo 1956. 75 s.

Oslo havnevesens funksjonærforening
25-årsberetning. 1929 - 19. februar - 1954, [Oslo 1954]. 68 s.

Oslo kommunale vognmannsforening gjennom 25 år. 1925 - 1. februar - 1950., Oslo 1950. 44 s.

Oslo sporveisarbeiderforening
30 års beretning, 1900-1930, [Oslo 1930?]. 33 bl.

Sulutvedt, Sverre
Oslo sporveisarbeideres forening gjennom 50 år, Oslo 1950. 103 s.

Trikkfunksjonærenes forening. 40 års beretning, 1910 - 25. september - 1950, Drammen [1950]. 25 s.

Korte utdrag av Trondhjems havnearbeiderforenings virksomhet i årene 1913-1953, Trondheim 1953. 16 s.

Trondhjems havnearbeiderforening avd. 10 1913 13. oktober 1963, Trondheim 1963. 40 s.

Zachariassen, Aksel
Med hest og bil for kommunen. Oslo kommunale vognmannsforening gjennom 50 år, [Oslo 1975]. 92 s.

Norsk Jernbaneforbund


Forbundshistorikker

Amundsen, Hans
Norsk jernbaneforbund gjennom 60 år. 1892-1952, Oslo 1952. 301 s.

Hansen, Alfred
Helse og samhold i 150 år. Jernbanens sykekasser 1851-2001, [Oslo] 2001. 152 s.

Hansen, Trond Børrehaug
Samholdsviljen skal verket bære. Norsk jernbaneforbund 1952-1982, [Oslo] 1982. 169 s.

Jernbanemanden. Organ for Norsk jernbaneforbund, Oslo 1967. 28 s.

Kamsvåg, John L.
100 år i kamp for jernbanefolkene. Norsk jernbaneforbund 1892-1992, Oslo 1992. 294 s.

Kiil, Erling
Norsk jernbaneforbund gjennem 40 år. 1892-1932, Oslo [1932?]. 20 s.

Norsk jernbane-avholdsforbund
En ide - et behov. Norsk jernbane-avholdsforbund 75 år. 1893-29. januar-1968, (redaktør Reidar Johnsen), [1969]. 131 s.

Norsk jernbane-avholdsforbund. 1893-1943, (redaktør Fillip Reiersrud), Drammen 1943. 157 s.

Jernbanens kontorpersonales landsråd. 1936-1986. Kontorpersonalet i femti års organisasjonsfellesskap i Norsk jernbaneforbund, [Oslo] 1986. 47 s De Norske jernbaneforeningers forbund. 20. november 1892-1917, Kristiania 1917. 45 s.

Trana, Marius
Norsk jernbaneforbund. Fra Jernbanens forening av 1869 til Norsk jernbaneforbund 1958, [Oslo 1958?]. 65 s.Foreningshistorikker

25-års beretning. Hovedstyrets tjenestemannslag, [Oslo] 1964. 41 s.

40 års beretning. Statsbanenes verkstedforening, Kr.sand distrikt gjennom 40 år 1907-1947, Kristiansand [1947?]. 6 bl.

50 år. Statsbanenes verkstedforening Kristiansand distrikt 1907 - 18. februar - 1957, [Kristiansand 1957]. 39 s.

50 års beretning for Hamar distrikts kontorpersonales forening 1899 - 21. januar - 1949, [Hamar 1949]. 19 s.

Andersen, Carl
Minneskrift til Oslo distrikts stasjonsmesterforening ved 50 årsdagen 15/1 - 1937, [Oslo 1937]. 10 bl.

Bakke, Kjell A.
Drammen distrikt stasjonspersonalets forening 1943-1968, Drammen [1968]. 70 s.

Baneafdelingernes landsforening 29. juli 1894-8. juni 1926, Oslo 1974. 16 s.

Banepersonalets landsråd 100 år. 1894-1994, [Oslo] 1994. 96 s.

Beretning 1949 - 1954. Statsbanenes verkstedarbeiderforening, Oslo, Oslo [1954]. 37 s.

Beretning 1954 - 1959. Statsbanenes verkstedarbeiderforening, Oslo, Oslo [1959]. 29 s.

Beretning ved 25 års jubileet. 1924 - 24.oktober - 1949. Statsbanenes sjåførforening, Oslo 1949. 7 s.

Bjørgan, Ole
Drammen distrikts lokstallpersonales forening. 50 års beretning [1912-1962], [Drammen 1962]. 4 bl.

Blikaas, L. E.
60-års beretning for Trondhjem distrikts stasjonsmesterforening 1893-1953, Trondhjem [1955?]. 62 s.

Brovoll, Peder og Mathias Lillejord
Jernbaneanleggenes oppsynsmannsforening 50 år. 1914 - 1964, [Bodø] 1964. 8 s.

Drammen distrikt kontorpersonales forening. 1904 - 1ste juli - 1929, [Drammen 1929]. 15 s.

Drammen distrikt kontorpersonales forening. 1904 - 1. juli - 1954, Oslo [1954]. 143 s.

Drammen distrikt kontorpersonales forening. 1904 - 1. juli - 1979, Oslo [1979]. 168 s.

Drammen distrikt stasjonspersonales forening gjennom 50 år, (tekst ved Henry Karlsen), Drammen 1945. 180 s.

Drammen distriktsorganisasjon. 15/2 1925 - 50 år - 15/2 1975, Drammen 1975. 28 s.

Drammens distrikts vognvisitørforening er 31/1 d.å. 50 år, [Drammen 1959?]. [3] bl.

Eik, A. m.fl.
Bergensbanens konduktørforening 1896-1940, Bergen [1946]. 22 s.

Eklo, Arne
Trondheim distrikts vognvisitørforening 40 års beretning [1909-1949], [Trondheim 1949]. 3 bl.

Eklo, Peter
Trondheim distrikts vognvisitørforening 1909 - 25. april 1959, Trondheim 1959. 26 s.

Endresen, Olav
Bergen distrikt vognvisitørforening 50 år, [Bergen 1962?]. 24 s.

Forsberg, H.
50 års beretning 1904 - 1954 [Narvik distrikts konduktørforening], Narvik [1954?]. 16 s.

Gulbransen, Leif og Magnus Carlsen
Oslo distrikts stasjonspersonales forening. 1911 - 25.mai - 196, Oslo [1961]. 100 s.

Halvorsen, Egil
Drammen distrikts linjepersonales forening. Trekk av arbeidet gjennom femti år, 3. april 1893 - 3. april 1943, [Drammen 1943]. 56 s.

Hamar distrikts konduktørforening. 50 års beretning 1897 - 28. januar - 1947, Hamar [1947]. 27 s.

Hamar distrikts kontorpersonales forening
25-aarsberetning ... 21. januar 1899 - 21. januar 1924, Hamar 1924. 4 s.

Hamar distrikts kontorpersonales forening. 30 aars beretning 1899 - 21. januar - 1929, Hamar 1929. 13 s.

Hamar distrikts kontorpersonales forening. Beretning 21. januar 1899-1939, Hamar [1939]. 15 s.

Hamar distrikts kontorpersonales forening 75 år, Hamar 1974. 34 s.

Hamar distriktsorganisasjon av Norsk jernbaneforbund. Beretning 1924-1949, [1949]. 16 s.

Heggestad, M.
Drammen distrikts lokomotivpersonales forening gjennom 60 år. 1892 - 18. september - 1952, Oslo 1952. - 247 s.

Hoen, Kaare Sverre og Harry Thorstensen
Drammen distrikt stasjonspersonales forening 1968-1978, Drammen [1978]. 22 s.

Håkonsrud, Ingvald og K. Vik Andersen
Drammen distrikts lokomotivpersonales forening. Jubileumsskrift om foreningens virke i perioden 1952-1967, Oslo [1967]. 61 s.

Jensen, M.
Hamar distrikts linjepersonales forening 60 år 1896-1956, Hamar [1956]. 38 s.

Jensen, Steinar og R. A. Gudim
50 års beretning. Stavanger distrikts kontorpersonales forening, [Stavanger 1961]. 21 s.

Johansen, Hans m.fl.
25 års beretning for Drammen distrikt lokomotivpusser-forening, Drammen [1937]. 8 s.

Karlsen, Peder
Kristiansand distrikts stasjonspersonales forening. 50 års beretning 1907 - 27. januar - 1957, - [Kristiansand 1957]. 23 s.

Kirknes, Klaus
Linjepersonalets forening Trondheim distrikt avdeling 59 av Norsk jernbaneforbund 60 år 1896 - 5. juli - 1956, Steinkjer 1956. 42 s.

Knudsen, Bertr. og K. O. Randby
Drammen distrikt konduktørforening. En kort oversikt over foreningens arbeid gjennom 60 år, Drammen 1952. 64 s.

Kristiansand distrikts kontorpersonales forening 50 år 6. mars 1917 - 6. mars 1967, [Kristiansand 1967]. 26 s.

Krogstad, Arne
Narvik distrikts linjepersonalets forening 60 år, [Narvik 1969]. 8 s.

Larsen, Odvar og Ingolf Bækken
Hamar distrikts verkstedarbeiderforening 1894-1954, Hamar [1954]. 28 s.

Lende, Asbjørn
Stavanger distrikts konduktørforening. Trekk fra dens fødsel og vekst gjennom 50 år ved foreningens 50 års jubileum 3. mai 1951, Stavanger 1951. 72 s.

Linjepersonalets og håndverkernes virke gjennom 100 år. Banepersonalets fagforeninger i Region Nord, [Trondheim 1996]. 153 s.

Lyche, Georg og Tor Oftedal
Jubileumsberetning 1887-1962. [Vestbanenes verkstedarbeideres forening], [Drammen 1962]. 234 s.

Lyche, Georg
Trekk og beretninger fra Vestbanenes verkstedarbeideres forening's fødsel og vekst. Ved foreningens 50 års jubileum, 6. oktober 1937, Oslo 1939. 177 s.

Myren, Jon
Hamar distrikts verkstedarbeiderforening 1894-1969, Hamar 1969. 32 s.

Nilsen, Alvin og Kristen Larsen
20 års beretning for Malmbolagets jernbaneforening 1. oktober 1915 - 1. oktober 1935, [Narvik] 1935. 15 s.

Nordberg, H.
Trondheim distrikts linjepersonales forening. Trekk av arbeidet gjennom femti år 1896 - 5. juli - 1946, Steinkjer 1947. 34 s.

Håndverkerforeningen av Norsk jernbaneforbund Trondheim distrikt 25 års jubileum, Trondheim [1954?]. 11 s.

Håndverkerforeningen av Norsk jernbaneforbund Trondheim distrikt 50 års jubileum, [Trondheim 1979?]. [3] s.

Oksum, Anders m.fl.
Rjukanbanens forening 40 år, 1909-1949, [1949?]. 4 bl.

Olsen, Erling
Stasjonspersonalets forening Trondheim distrikt. Trekk av foreningens arbeide gjennom 60 år 1901-1961, Trondheim [1961]. 36 s.

Oslo distrikts konduktørforening 100 år. 29 juli 1896 - 29 juli 1996, [Oslo 1996]. 45 s.

Oslo distrikts kontorpersonales forening
ODKF 100 år. 1893-7. mai-1993, Oslo 1993. 75 s.

Oslo distrikts kontorpersonales forening 50 år, [Oslo 1943]. 132 s.

Oslo distrikts stasjonspersonales forening. 1911 - 25.mai - 1951, Oslo 1951. 40 s.

Oslo distrikts stasjonspersonales forening 1911 - 1936,- Oslo [1936]. 116 s.

Oslo distrikts stasjonspersonales forening 70 år. 1911 - 25.mai - 1981, Oslo [1981]. 142 s.

Oslo distriktsorganisasjon av Norsk jernbaneforbund 25 år. 1925 - 22. mars - 1950, [Oslo 1950]. 71 s.

Paulsen, John G. m.fl.
Trondhjem distrikts kontorpersonales forening 50 år 1906 - 1956, Trondheim 1956. 92 s.

Randen, Lars I.
Hamar distriktsorganisasjon av Norsk jernbaneforbund 1925-1965, [Hamar 1965?]. 17 s.

Repstad, E. G.
Kristiansand distrikt kontorpersonales forening gjennom 30 år 1917 - 6. mars - 1947, [Kristiansand 1947]. 22 s.

Rørvik, Reinhardt
Jernbanens verkstedarbeiderforening Bergen distrikt 1905 - 14. august - 1955, Bergen [1955]. 47 s.

Sannes, E.
Kristiansand distrikts linjepersonales forening. Trekk av arbeidet gjennom 50 år. 1906 - 29. april - 1956, Kristiansand [1956]. 37 s.

Stasjonspersonalets forening Bergen distrikt 50 år. Beretning 18. februar 1911-1961, [1961]. 46 s.

Statsbanenes verkstedarbeiderforening, Oslo, 75 år. 1894 - 1.mai - 1969, Oslo 1969. 143 s.

Sund, Gustav
Beretning for Hamar distrikts håndverkerforenings 40 års jubileum 8. februar 1959, [Hamar 1959]. 6 s.

Sundsfjord, John
Transport og organisasjon. Fra hesteskyss til lyntog fra selskapsforening til fagorganisasjon, [Trondheim 1949?]. 79 s.

Sundsfjord, John O.
Trondheim distrikts konduktørforening 50 års jubileum 1893 - 1943, Trondheim 1943. 24 s.

Sundsfjord, John O.
Trondheim distrikts konduktørforening 75 års jubileum 13. mai 1893 - 1968, Trondheim 1968. 46 s.

Svendsen, Georg
Statsbanenes verkstedarbeiderforening, Oslo, 50 år, Oslo 1946. 152 s.

Svensli, Ivar og Erling Olsen
Stasjonspersonalets forening Trondheim distrikt trekk av foreningens arbeide gjennom 50 år 1901-1951, Trondheim 1951. 32 s.

Talbak, Oskar m.fl.
Hamar distrikts linjepersonales forening 70 år 1896-1966, Hamar [1966]. 54 s.

Trana, Marius
Linjepersonalets forening Bergen distrikt 50 år 1911-1961, [Oslo 1961]. 95 s.

Trondheim distrikts linjepersonales forening 1896 - 1936, Røros [1936]. 11 s.

Trondheim distrikts vognvisitørforening 1909-1979. Festskrift utgitt i anledning foreningens 70-års jubileum, Trondheim 1979. 24 s.

Trondhjem distrikts kontorpersonales forening gjennom 75 år 1906 - 1981. I de første 50 år. II de store endringers kvartsekel, Trondheim 1981. 140 s.

Vestbanenes verkstedarbeideres forening, Drammen. 1887-1947, Drammen 1947. 15 s.

Vestbanenes verkstedarbeiderforening Drammen. Jubileumsberetning 1962-1987, Drammen 1987. 104 s.

Zachariassen, Aksel
Fra bønnskrift til samarbeid. Oslo distrikts kontorpersonales forening gjennom 75 år. 1893 - 7.mai - 1968, Oslo 1968. 211 s.

Ødegård, O.S.
Oslo distrikts linjepersonales forening gjennom 60 år. 1894 - 24. april - 1954, [Oslo 1954]. 128 s.

Østby, Arvid
Hamar distrikts håndverkerforening 1919-1969, Hamar 1969. 20 s.

Østby, Arvid
Kontorpersonalet i Hamar distrikt i hundre år 1858-1958, Hamar 1958. 111 s.
Norsk Lokomotivmannsforbund


Forbundshistorikker

Ingebretsen, Olaf
Først i sporet gjennom 100 år. Norsk lokomotivmannsforbund 1893-1993, [Oslo 1993]. 199 s.

Skar, Alfred
Norsk lokomotivmannsforbund gjennom 60 år. 1893-1953, Oslo 1953. 348 s.

Foreningshistorikker Edland, Guttorm
100-års beretning. Lokomotivpersonalets forening øst, avdeling Oslo, [1995] Ove Fregstad (red.), Odd Pettersen, Olav Brekke
Fra dampdrift til krengetog. Lokomotivpersonalets forening Bergensbanen 100 år 1903-2003, 2003 Graadahl, Reidar m.fl
Trondhjem distrikt lokomotivpersonales forening 1893 - 1. oktober 1943, Trondheim [1943]. 42 s.

Gundersen, Magnus og Gustav Havre
Kristiansand distrikt lokomotivpersonales forening. [40 års beretning, 1907-1947], [1947?]. 6 bl.

Hovde, Bjarne
Oslo distrikts lokomotivpersonales forening 75 år. 1893 - 8. oktober - 1968, Oslo 1968. 47 s.

Hærnes, Sj. og H. Zahl
Bergen distrikt lokomotivpersonales forening. 50 års beretning 1903 - 1. januar - 1953, Voss [1953]. 62 s.

Lund, Robert
Oslo distrikts lokomotivpersonales forening 60 år. 1893 - 1953, [Oslo 1953]. 123 s.

Moe, Olaf
Lokomotivpussernes forening Trondheim distrikt 25-års jubileum beretning, [Trondheim 1937]. 3 bl.

Olstad, Sigurd og Oscar Hagen
Hamar distrikts lokomotivpersonales forening. 60 års beretning 1893-195, Hamar [1953]. 142 s.

Sjølie, Alf
Beretning for lokomotivstallbetjentenes forening 1915-1955, Hamar [1955]. 13 s.

Sletbakk, Knut
75 år på malmbanen. Narvik distrikts lokomotivpersonales forening 1905-1980, [Narvik 1980]. 47 s.

Svendahl, Herman
Stavanger distrikts lokomotivpersonales forening gjennem 25 år 1904-1929, Stavanger [1929]. 15 s.

Trondheim distrikt lokomotivpersonales forening
Frontlys. Organ for Trondheim distrikt lokomotivpersonales forening. Jubileumsutgave 1893-1953, Trondheim 1953. 27 s.

Østerli, E.
50 års beretning 1904-1954. Lokomotivpersonalets forening Stavanger distrikt, Stavanger [1954]. 56 s.
Norsk Post- og kommunikasjonsforbund og tidligere forbund


Forbundshistorikker

Bergh, Trond
Lønnskamp og etatspolitikk. Den Norske postorganisasjon 1884-1984, Oslo 1985. 283 s.

Bergh, Trond og Lill-Ann Jensen
Posten kommer. Bilder av Norsk postforbunds historie 1901-1991, Oslo 1991. 170 s.

Eriksen, Eilif O.
Norsk postforbund 1940-1951. Tillegg til Norsk postforbund gjennom 40 år 1901-1941, Oslo 1951. 143 s.

Fougner, O.H.
Det Norske postmannslag. 1884-1934, Oslo 1934. 448 s.

Kirkbak, Ole
Poståpnernes landsforbund. 1909 - 29. mars - 1949, [Oslo 1949?]. 80 s.

Kirkbak, Ole
Poståpnernes landsforbund. 1909 - 29. mars - 1959, [Oslo 1959?]. 182 s.

Lid, Ingvald
Det Norske postmannslag. 1934-1959, Oslo 1962. 530 s.

Norsk post- og kommunikasjonsforbund
Norsk postforbund gjennom 100 år, (redaktør: Arvid Christensen), [Oslo] 2001. 152 s.

Norsk postforbund gjennom 100 år [CD-ROM], Oslo 2001. 1 optisk plate (CD-ROM) Postbladet. Organ for Poståpnernes landsforbund. 1908-1958, [Oslo] 1958. 72 s.

Strøm, Olav Leonhard
Norsk postforbund gjennom 40 år. 1901-1941, Oslo 1941. 369, [144] s.Foreningshistorikker

Andersen, Jan H. B.
Haugesund krets av Norsk postforbund 1910-1980, [Haugesund 1980]. 16 s.


Bauge, Arthur
Kamp for bedre kår. Bergen krets av Norsk postforbund 1892-1992, Bergen 1992. 277 s.

Christiania postbudforening. 1881 - 21 juli - 1971, Oslo 1971. 14 s.

Eriksen, Eilif O.
Oslo postpakkmesterforening 1909 - 7/2 - 1959. En kortfattet 50-års historikk, [Oslo 1959]. 38 s.

Fredrikstad postbudforening
50 årsberetning. 1906 - 27. mars -1956, Fredrikstad 1956. 54 bl.


Moss postbudforening
Moss postbudforening gjennem 40 år. 17. august 1916 - 17. august 1956, [Moss? 1956?]. 4 bl.

Norsk postforbund Trondhjems krets 10. oktober 1897 - 10. oktober 1947, [1947?]. 10 bl.

Det Norske postmannslag. Oplandenes krets 1920-1945, [Hamar 1945]. 24 s.

Det Norske postmannslag Buskerud krets, 1929-1954, [Drammen 1953]. 12 s.

Skaug, Karsten og Ole Hagen
Norsk postforbund, Oslo krets gjennem 25 år. Fra 23.mars 1914-23.mars 1939, Oslo [1939]. 39 s.

Smalberget, Thorsten
Postbudenes kamp gjennom 120 år. Oslo og Akershus krets av Norsk postforbund 1881-2000, [Oslo] 2002. 304 s.

Trondheim krets av Norsk Postforbund 70 år 1897-1967, . Trondheim [1967]. 29 s.

Vestfold og Telemark krets av Norsk postforbund 90 år. 1906-1996, [Tønsberg 1996]. 19 s.

Aaberg, A. J. m.fl.
Norsk postforbund Bergens krets, 1892-1932. Litt historie i anledning jubileet, Bergen [1932]. 19 s.
Norsk Sjømannsforbund


Forbundshistorikker

Birkeland, Anders
Norsk sjømannsforbund. Norsk matros og fyrbøter union, Norsk stuert og kokkforbund. Gjennom 25 år, Oslo 1935. 126 s.

Olsen, Alf
Fisker og fangstgruppen 40 år 1934-1974, Tromsø 1974. 66 s.

Reite, Elias B.
Havfiskerne i Sjømannsforbundet. 50-års skrift 1934-1984, Ålesund 1984. 38 s.

Zachariassen, Aksel
Fra trellekår til frie menn. Norsk sjømannsforbund gjennom 40 år, [Oslo] 1950. 680 s.Foreningshistorikker

25-års beretning. Sandefjord avdeling av Norsk sjømannsforbund, [Sandefjord] 1938. 61 s.

Birkeland, Anders og O. Nilsen
10-aars-beretning for Norsk matros og fyrbøterunion (Kristiania avdeling). Virksomheten fra 14-2-08 til 14-2-1918, Kristiania 1918. 20 s.

Hjertholm, Sverre
Norsk sjømannsforbund, Sandefjord avdeling 1913 - 1963, [Sandefjord 1963?]. 44 s.

Hjertholm, Sverre
Sandefjord avdeling av Norsk sjømannsforbund 40 år. 1913 - 1953, [Sandefjord 1953]. 26 bl.

Kristiansen, Ingvar
Norsk sjømannsforbunds Haugesund avd.'s historie [1907-1947], [Haugesund 1947?]. 9 bl.

Lodden, Ingolf
25-årsberetning for Tønsberg avdeling av Norsk sjømannsforbund, [Tønsberg?] 1937. 32 s.

Nilsen, Oscar
20-års beretning. 1908 - 14. februar - 1928 [Oslo avdeling av Norsk matros- og fyrbøterunion], Oslo 1928. 43 s.

Norsk sjømannsforbund. Fredrikstad avdeling
Samhold seirer. Norsk sjømannsforbund, Fredrikstad avdeling 40 års beretning. 1911-1951, [Fredrikstad] 1951. 34 s.

Norsk sjømannsforbund. Fredrikstad avdeling
Vi er underveis- . Norsk sjømannsforbund Fredrikstad avdelings 50 års beretning. 1911-1961, Fredrikstad 1961. 21 bl.

Norsk sjømannsforbund. Oslo avdeling
50 års beretning 1908 - 1958, [Oslo 1958]. 186 s.

Norsk sjømannsforbund. Tromsø avdeling
Fiske og fangstgruppen 50 år 1934-1984, [Tromsø 1984]. 74 s.

Oftedal, Tjøl
50 år. Jubileumsberetning for Norsk sjømannsforbund, Stavanger avdeling, [Stavanger 1969]. [32] s.Norsk Transportarbeiderforbund


Forbundshistorikker

Bjarne, Marthinsen
Videre fram. 1946-1956 [Norsk Transportarbeiderforbund], Oslo 1956. 112 s.

Gustavsen, Finn
Transporten i hundre. Norsk transportarbeiderforbunds historie. 1896-1996, [Oslo] 1996. 502 s.

Marthinsen, Bjarne
Norsk transportarbeiderforbund. Gjennom femti år 1896-1946, Oslo [1946?]. 237 s.

Olsen, Halvard
Norsk transportarbeiderforbund. Gjennem 40 år. 1896-1936, Oslo 1938. 195 s.

Transporten i hundre. Norsk transportarbeiderforbund 100 år. 1896-1996. 23 s.

Zachariassen, Aksel, 1898-1987
Ved vinsj og ratt. Norsk transportarbeiderforbund gjennom 75 år, Oslo 1971. 381 s.Foreningshistorikker

Amundsen, Aksel
Oslo bryggearbeideres forening gjennom 75 år. 1882 - 1957, [Oslo 1957]. 424 s.

Amundsen, Aksel
Oslo bryggearbeiders forening gjennem 50 år, Oslo 1932. 247 s.

Andreassen, Marcus
Beretning ved Larvik lastebil-transportforening avdeling 159, 25 års jubileum, [Larvik 1962]. [3] bl.

Andreassen, Rudolf
Honningsvåg transportarbeiderforening gjennom 50 år, [Honningsvåg 1967]. 19 s.

Aspen, Johs
Pakkhusarbeiderforeningen "Fosna". 1899 - 17. september - 1939. En historisk oversikt over foreningens virke i 40 år, [Kristiansund 1939]. 72 s.

Aunaas, Arne
10 års beretning for Trondhjems lager og transportforening 1947 - 1957, [Trondheim 1957]. 15 s.

Berg, Rolf Arne og Vidar Hansen
Midtnorsk transportarbeiderforening 1897 - 1997, [Trondheim 1997]. 42 s.

Berntsen, Harald
Fra dagarbeider til fagarbeider. DFDS Tollpost-Globe, Oslo 25 år (1976-2001), Oslo 2001. 126 s.

Bjørnsen, Jannes
Kristiansands havne og transportarbeiderforening. Festskrift ved 50 års-jubileet 15. oktober 1908 - 15.oktober 1958. [Kristiansand] 1958. 74 s.

Bolstad, Jakob
Molde transportarbeiderforening avd. 161 25 år 28. januar 1962, Molde 1961. 14 bl.

Drammens bryggearbeiderforbund 100 år, [Drammen 1996]. - [1 bl.], 178, 78, 56 s.

Egge, Tor
Stavanger havnearbeiderforening 1897-1957, Stavanger 1957. 80 s.

Eriksen, Alf
50-års beretning. Sarpsborg losse- og stuerarbeiderforening. 1910 - 30. oktober - 1960, Sarpsborg [1960?]. 72 s.

Festskrift til Stavanger og omegns transportarbeiderforening's 50 års jubileum, Redaktør: Kåre Berg, Stavanger [1961]. 48 s.

Fladeby, H.
5-aarsberetning. 1918 - 1923. Tillæg til 25-aarsberetningen. [Kristiania transportarbeiderforening], Kristiania 1923. Fladeby, H.
Kjørekarenes forening. 25-aarsberetning 12.mars 1893-1918, Kristiania 1918. 39 s.

Foss, Edgar og Isak Andersen
Menstad lager- og losselag 50 år, 1913-1963. Jubileumsskrift, Skien [1963]. 26 s.

Fredrikstad og omegn transportarbeiderforening
Fredrikstad transportarbeidernes forening avd. 55. 30-års beretning 1929-1959,. [Fredrikstad 1959?]. 3 bl.

Fredrikstad stuerarbeiderforening
50 års beretning 1910-1960, [Fredrikstad 1960]. 5 bl.

Fredrikstad stuerarbeiderforening
Fredrikstad stuerne 75 år 1910-1985. Gaa til arbeide, og staa paa din ret! [Fredrikstad 1985]. 36 s.

Fredrikstad transportarbeideres forening
20-års beretning 1929 - 1949. [Fredrikstad 1949?]. 3 bl.

Gulbrandsen, Gunnar
Drammen transportarbeiderforening. Drammens kjører- og lagerarbeiderforening 1930-1960, [Drammen1960]. 31 s.

Hansen, Harry
Ålesund losse- og lastearbeiderforening. Avdeling 23 av Norsk transportarbeiderforbund 50 år 1913-1963, [Ålesund 1963]. 30 s.

Helmersen, Einar
En kort beretning gjennom 50 år. Til jubileumsfesten 1963 [Svolvær transportforening], - Svolvær 1963. 6 bl.

Herder, Arvid og Øyolf Berge
Porsgrunn og omegns stuerforening 100 år 3. juni 1996, 1996. 99 bl.

Hermansen, Arne og Karl Løkke
Spedisjonsgruppa av Oslo transportarbeiderforening 1925 - 1955, Oslo [1957]. 80 s.

Holm, Ebbe
Trondheim kai og losseforening avdeling 2 av Norsk transportarbeiderforbund 1896-1946. Kai og lossearbeidernes organisasjoner gjennom 50 år, Trondheim 1946. 149 s.

Holm, Ebbe
Trondheim kai og losseforening avdeling 2 av Norsk transportarbeiderforbund 1896-1956 60 år. Beretning for 10-årsperioden 1946-1956 Trondheim 1956. 67 s.

Holm, Vegard
Alltid med lua på hue. Oslo transportarbeiderforening 1893-1993 Oslo 1993. 160 s.

Holm, Vegard
Fra husmødre til kolleger. Fagorganiserte avisbud gjennom 100 år 1897-1997 [Distribusjonsklubben i Aftenposten], [Oslo] 1998. 199 s.

Hunstad, Kåre
Narvik sjåfør- og transportarbeiderforening 60 år, Narvik 1992. 38 s.

Iversen, Henry B.
Beretning april 1923 - april 1933 [Oslo samvirkelags transportarbeiderklub], [Oslo 1933]. 4 s.

Jacobsen, Hugo
Stavanger og omegns transportarbeiderforening gjennom 40 år. 1911 - 29 oktober - 1951, Stavanger [1951]. 20 s.

Jagland, Knut
Drammens bryggearbeiderforbund 75 år. 15. juni 1970, Drammen 1970. 78 s.

Jensen, Petter
Aalesunds losse- og lastearbeiderforening. Avdeling 23 av Norsk transportarbeiderforbund gjennem 25 år 1913-1938, Aalesund 1939. 52 s.

Johanson, Arvid
Halden losse- og lastearbeiderforening gjennom 50 år, Halden 1957. 16 s.

Karlsen, Henry
Drammens bryggearbeiderforbund 31-5-1891 - 15-6-1895 - 15-6-1945, Drammen [1945]. 178 s.

Kristiania bryggearbeideres forening. Sykeforsikringskassen
Noen or til de 30 år, Kristiania 1912. 18 s.

Kristiansund losse- og kailag
Beretning for årene 1951-1960, Kristiansund 1960. 12 s.

Kristiansund losse- og kailag
Losse og kailaget. Avd. 24 av N.T.F., Kristiansund [1950]. 44 s.

Kristiansund postbudforening 50 år 1909-1959, [Redigert av Johan Ekholm], [Kristiansund] 1959. 52 s.

Larssen, Christian
Trondheim kai og losseforening. 1896-1981, Trondheim 1981. 63 s.

Lie, Per
Oslo transportarbeiderforening 1893 - 12 mars - 1933. Et streiflys over foreningens virksomhet i 40 år, Oslo 1933. 40 s.

Menstad lager- og losselag 75 år 13.januar 1988, [Skien 1988]. 16 s.

Moss bryggearbeiderforening
Gutta på brygga 90 år. Moss bryggearbeiderforening 1893-1983, Moss 1983. 28 s.

Moss kjøre- og sjåførforening
Beretning for virksomheten fra 1930 til 1950, Moss 1950. 15 s.

Moss transportarbeiderforening 60 år. 1930 - 27. mai - 1990, [Moss] 1990. 16 s.

Olsen, Arthur J.
Tønsberg transportarbeiderforening 1937 - 1962, [Tønsberg 1962]. 21 bl.

Opsal, Sverre
35 års beretning for Kristiansands havne- og transportarbeiderforening 1908 - 15. oktober - 1943, Kristiansand [1943?]. - 6 s.

Oslo samvirkelag's transportarbeiderklubb 1923 - 17. april - 1948. Beretning utarbeidet av en komite bestående av: Birger Olsen, Henry B. Iversen, Sv. Nergård, Leif Thomsen, Frithjof Lindegård, [Oslo 1948?]. [7] bl.

Pedersen, Johan
Oslo transportarbeiderforening 1893 - 12. mars - 1953, Oslo 1953. 384 s.

Pedersen, Johan
Oslo transportarbeiderforening gjennom 75 år, Oslo [1968]. 139 s.

Riise, Th. og Øivind Bolstad
Bergens losse- og lastearbeiderforening, Bergen 1960. 324 s.

Riise, Th.
Bergens losse- og lastearbeiderforening 1885-1935. Havnearbeidernes organisasjoner gjennom 50 år, Bergen 1935. 261 s.

Riise, Th.
Bergens transportarbeider forening. Beretning for årene 1944-1954 tillegg til 50 årsberetningen, Bergen 1954. 64. 137 s.

Riise, Th.
Bergens transportarbeider forening 1894 - 1. februar - 1944. Landtransportarbeidernes organisasjoners virksomhet gjennom 50 år, Bergen 1946. 137 s.

Ronthi, Hans
Norsk transportarbeiderforbund. Vadsø arbeiderforening 1919-1969 [Vadsø 1969]. 31 s.

Ronthi, Hans
Vardø losse- og lastearbeiderforening 1917-1972. Arbeidets adelsmenn, [Vardø 1972]. 32 s.

Sarpsborg kai- og lagerarbeiderforening
Sarpsborg kai og lager beretning i tia 1914-1954, Sarpsborg 1954. 10 bl.

Thoresen, Ragnvald
Lastebileiernes forening. Organisasjon og foretningsvirksomhet gjennom 60 år 1929-1989, Oslo 1989. 103 s.

Trondhjems lager & transportforening avd. 26 av Norsk transportarbeiderforbund 1897 - 1937, [Trondhjem] 1937. 44 s.

Trondhjems lager og transportforening avd. 26 av Norsk transportarbeiderforbund 1897 - 1947, Trondheim 1947. 59 s.

Østensen, Charlo og Torleif "Sangro" Hansen
Oslo bryggearbeideres forening gjennom 100 år. 1882 - 1982, Oslo 1982. 120 s.

Østvik, Andreas og Edv. Paulsen
Avdeling 2 av Norsk transportarbeiderforbund 1896-1936. Havnearbeidernes organisasjoner gjennem 40 år, Trondheim 1936. 109 s.

Øwre, Einar
Hommelvik sjauerlag 1908-1958. Egen gruppe i avd. 9 av Norsk transportarbeiderforbund. Hommelviks sjauerlags historie gjennom 50 år, [Hommelvik 1958?]. 22 s.Publisert 15.12.2020, første gang 01.11.2004.