Transport og kommunikasjon - ArkiverArbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har flere arkiver som berører samfunnsområdet transport og kommunikasjon. Den følgende listen er ikke uttømmende. Arkivene er etter sentrale og lokale organisasjoner. De er gruppert etter fagforbundstilknytning.

Nærmere opplysninger finnes på www.Arkivportalen.no hvor en del opplysninger om våre arkiver er registrert.Arbarks arkiver på Arkivportalen.no:


EL & IT Forbundet og tidligere forbund
Telegrafmennenes landsforbund (Arkivsignatur: ARK-1812)
Tele- og dataforbundet (Arkivsignatur: ARK-2437)
Telefonarbeidernes forening (Arkivsignatur: ARK-1844)
Telefonsentralmontørenes forening (Arkivsignatur: ARK-2250)


Fagforbundet (Norsk Kommuneforbund)
Norsk kommuneforbund, NKF (Arkivsignatur: ARK-1664)
Veivesenets arbeiderforening (Arkivsignatur: ARK-1856)
Oslo havnevesens arbeiderforening, Kristianina Havnearbeiderforening (Arkivsignatur: ARK-2175)
Oslo sporveisbetjenings forening (Arkivsignatur: ARK-2284)
Kristiania elektriske sporveisforening (ARK-2284)
Kristiania kommunale sporveisfunktionærers forening (ARK-2284)
Kristiania sporveisselskaps funktionærers forening (ARK-2284)
Sporveiskuskenes forening (ARK-2284)


Norsk Jernbaneforbund
Norsk jernbaneforbund (Arkivsignatur: ARK-1660)
Jernbanenes kontorpersonales forbund (Arkivsignatur: ARK-1656)
Oslo distrikt stasjonspersonales forening (Arkivsignatur: ARK-1829)
Oslo distrikts kontorpersonales forening (Arkivsignatur: ARK-2215)
Drammen og omegn jernbanearbeiderforening (Arkivsignatur: ARK-1943)
Hønefoss og omegn jernbanearbeiderforening (Arkivsignatur: ARK-1944)
Jernbanearbeidernes fellesbakeri (Arkivsignatur: ARK-2069)
Banepersonalets forening i Oslo (Arkivsignatur: ARK-2091)
Hovedbanens Kontorpersonales forening (Arkivsignatur:ARK-2218)
Jernbanecellen (Arkivsignatur: ARK-1778)
Drammensbanen jernbanearbeiderforening (Arkivsignatur: ARK-1977)
Setså - Langseth jernbanearbeiderforening (Arkivsignatur: ARK-2040)
Drammen distrikt kontorpersonales forening. Avd. 13 av Norsk jernbaneforbund (Arkivsignatur: ARK-2562)
Jernbaneetatens samfunnsbygning (Arkivsignatur: ARK-2554)


Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk lokomotivmannsforbund (Arkivsignatur: ARK-1665)
Drammen distrikts lokomotivpersonales forening (Arkivsignatur: ARK-1981)
Oslo distrikts lokomotivpersonales forening (Arkivsignatur: ARK-2223)


Norsk Post- og kommunikasjonsforbund og tidligere forbund
Den norske postorganisasjon (Arkivsignatur: ARK-1640)
Norsk postforbund (Arkivsignatur: ARK-1674)
Poståpnernes landsforbund (Arkivsignatur: ARK-2492)
Postfolkenes fellesforbund (Arkivsignatur: ARK-2493)
Oslo sentrum krets av Norsk postforbund (Arkivsignatur: ARK-2300)
Det norske postmannslag. Østenfjellske krets (Arkivsignatur: ARK-2301)
Oslo sentrum krets av Norsk postforbund (Arkivsignatur: ARK-2300)
Den norske postorganisasjon. Østenfjeldske krets (Arkivsignatur: ARK-2560)
Postkom. Oslo og Akershus krets (Arkivsignatur: ARK-2561)


Norsk Sjømannsforbund
Norsk sjømannsforbund (Arkivsignatur: ARK-1158)
Sjømennenes pensjonistforening, Oslo (Arkivsignatur: ARK-2237)
Norsk sjømannsforbunds New York-avdeling (Arkivsignatur: ARK-2512)


Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk transportarbeiderforbund (Arkivsignatur: ARK-1815)
Norsk transportarbeiderforbunds stedlige styre, Oslo (Arkivsignatur: ARK-1849)
Oslo transportarbeiderforening (Arkivsignatur: ARK-2145)
Oslo bryggearbeiderforening (Arkivsignatur: ARK-2128)
Kristiania chaufførforening (Arkivsignatur: ARK-2137)
Kristiania lossearbeideres forening (Arkivsignatur: ARK-2226)
Drammen bryggearbeideres forening (Arkivsignatur: ARK-1966)
Drammen bryggearbeiderforenings kvinneforening (Arkivsignatur: ARK-1967)
Drammen bryggearbeiderforenings musikkorps (Arkivsignatur: ARK-1968)Publisert 15.12.2020, første gang 01.11.2004.