Faner


Arbeiderbevegelsens organisasjoner er kjent for sine flotte faner. Under viser vi noen faner fra fagforeninger innen kommunikasjons- og transportsektoren i vår fotosamling. Alle bildene er kreditert Arbark, der ikke annet er nevnt.

Du kan finne flere faner her.


Foto: Arnfinn Johnsen / Arbark


Foto: Svein Brønstad / Arbark

Foto: Jan B's Foto, Stavanger / ArbarkFoto: H. Davidsen / ArbarkFoto: Kavlie Borge, Preus Foto, Tønsberg / Arbark

Til utstillingens hovedside


Publisert 15.12.2020, første gang 01.11.2004.